کاربرگه

Found 458 results
فیلترها: کلیدواژه is مجموعه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
ژان دو لافونتن, سگی که شام اربابش را خورد. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
مصطفی زمانی, شتر صالح. اشرفی, تهران, ص ٥٥ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, شیر و موش. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
کورنی چوکوفسکی, عجایبنامه. پروگرس, مسکو, ص ٥٢ص, ۱۳۵۳.
ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزن‍ده‌, ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. بامداد, تهرا, ص ۱۳۲ ص, ۱۳۵۳.
جمال الدین اسدآبادی, قصه های استاد. توس, تهران, ص ١١٥ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراهای راسو. نوبل, تبریز, ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
نینا ولادیمیرونا گرنت, ماشای عاقل. پروگرس, مسکو, ص [١٦] ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, ماهیگیر و ماهی کوچک. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
هانس کریستیان اندرسن, ملکه برفها. نیل, تهران, ص ١٤٠ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, موش شهری و موش دهاتی. بامداد, تهرا, ص ٢٠ ص, ۱۳۵۳.
علی اشرف درویشیان, همراه آهنگهاى بابام. شباهنگ, تهران‌, ص ٩٠ ص, ۱۳۵۳.
ریونیز گلسرخی, یادداشت های کودکی. ایران کتاب، سازمان همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۲۴)ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
یاکوب لودویگ کارل گریم, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠١ص, ۱۳۵۲.
فریدون کار, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌, تهران, ص ۱۶۸ ص, ۱۳۵۲.
آ باجایف, افسانه های بلغاری. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٥٩ص, ۱۳۵۲.
افسانه های سوئدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٩٠ص, ۱۳۵۲.
عباس یمینی شریف, باغ نغمه‌ها. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران, ص ٥٥ ص, ۱۳۵۲.
د بیستی, برادران باهوش, مجموعه ده داستان. بامداد, تهرا, ص ١٤١ص, ۱۳۵۲.
هانس کریستیان اندرسن, پری دریایی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۲.
پیش به سوی ناممکن, مجموعه ی چند داستان علمی تخیلی از نویسندگان شوروی. کتاب, تهران, ص ١٥٠ص, ۱۳۵۲.
آسترید لیندگرن (اریکسون), پى‏ پى در کشتى. پدیده, تهران, ص ۱۳۵ ص, ۱۳۵۲.
پانیس نی‌یدره, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ل‍ت‍ون‍‍ی‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۹۰ص, ۱۳۵۲.
جلیل محمد قلی زاده, داستانها. نشریات دولتی آذربایجان, باکو, ص ٥٨ص, ۱۳۵۲.
ژیزل والری, داستانهای چینی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ٢٩٠ص, ۱۳۵۲.
فلیسین شاله, داستانهای ژاپنی‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران‌, ص ۲۸۴ص‌, ۱۳۵۲.
دخترک کلاه قرمزی, شامل نوزده داستان خوب و خواندنی. سنائی, تهران, ص ١٢٧ص, ۱۳۵۲.
امید, دلاور سرخ پوش, و چند داستان دیگر.. موسسه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٥٠ص, ۱۳۵۲.
اکبر نعمتی, روباه زرنگ، پیرمرد ماهیگیر. بامداد, تهران‌, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۲.
سه شکارچی, و ده داستان دیگر. معراجی, تهرا, ص ١٥٠ص, ۱۳۵۲.
امین فقیری, غمهاى کوچک, "مجموعه ى بيست و چهار طرح". بی نا, بی جا, ص ١٣٧ ص, ۱۳۵۲.
قصه های شیرین: برای کودکان. سعیدی, تهران, ص ٩٨ص, ۱۳۵۲.
محمود حکیمی, قهرمان کیست؟. دارالتبلیغ اسلامی, قم, ص ٧٦ص, ۱۳۵۲.
غلامعلی سرمد, کلاغ و سیب, قصه های دیگر از افسانه های محلی قاینات‌. نیل, تهران‌, ص ۱۲۴ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, گل به صنوبر چه کرد ؟. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۲.
هانس کریستیان اندرسن, گنجشکها و گلسرخها. امرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٣٥ ص, ۱۳۵۲.
م‍س‍اف‍ران‌ زم‍ان‌, و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ دی‍گ‍ر. ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ زوار, تهران, ص ۱۰۲ ص, ۱۳۵۲.
اورسولا ولفل, مزرعه هاى خاکى و مزرعه هاى سبز. پدیده, تهران, ص ٩٣ص, ۱۳۵۲.
میخائیل پلاتسکوفسکی, من سوار ابر پرواز کردم. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, ۱۳۵۲.
سیمون پیریژن, من کیستم؟. پدیده, تهران, ص ٩ج, ۱۳۵۲.