کاربرگه

Found 331 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایرانی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۸
داریوش عباداللهی واحد, هرزه گیاه ماجراجو. نوبل, تبريز, ص ۳۱ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, افسانه هائى از: دراویش. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
محسن رمضانی, افسانه هائى از: روستائیان ایران. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
مهدی آذریزدی, ده حکایت، از زبان زبان بسته ها برگزیده از منابع ایرانى. اشرفى, تهران, ص ۶۹ص, ۱۳۴۷.
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ ‌ه‍ف‍ت‌ ک‍لا‌غ‍ون. ک‍ت‍‍اب‌ زم‍‍ان‌, تهران, ص [۲۲] ص‌, ۱۳۴۷.
محسن رمضانی, قصه‏ ها. پدیده, تهران, ص ٢ج, ۱۳۴۷.
محمد تقی کهنمویی, قصه های بابا علی. طهوری, تهران, ص ٦٥ص, ۱۳۴۷.
محسن رمضانی, قصه‏هاى پیشین. پدیده, تهران, ص ١٥٦ص, ۱۳۴۷.
محسن رمضانی, قصه‏هاى عامیانه. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
صمد بهرنگی, کوراوغلو و کچل حمزه. روزبهان, بی جا, ص ٦٢ص, ۱۳۴۷.
فهیمه میرهادی, گفتگوی درختها. خانه کتاب، مروارید, تهران, ص ١٥ص, ۱۳۴۷.
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, گنجشک و مردم. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ٢٥ ص, ۱۳۴۷.
محمد حسین حقیقی, م‍‍اه‌ در دره‌‌ی‌ ن‍ی‍ل‍وف‍ر‌ه‍‍ا. ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [٩٧] ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
مهرداد بهار, جمشید شاه. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۳۰ ص, ۱۳۴۶.
احمد شاملو, خ‍روس‌ زر‌ی‌ پ‍ی‍ر‌ه‍ن‌ پ‍ر‌ی. ن‍ی‍ل‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [۴۰] ص‌, ۱۳۴۶.
زهرا کیا (خانلری), داستانهاى دل‏انگیز ادبیات فارسى. بنیاد فرهنگ ایران, تهران, ص ط. ۲۲۰ ص, ۱۳۴۶.
عباس یمینی شریف, قصه های شیرین‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران, ص ٥٠ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
ایرج جهانشاهی, ش‍‍اخ‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍ل‍وس. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۱ص‌, ۱۳۴۵.
فردوس وزیری, ق‍ص‍ه‌ ن‍خ‍ود‌ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، فرانکلین، م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دی‍ن‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۲ص‌, ۱۳۴۵.
کره اسب سیاه. وزارت آموزش و پرورش، مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان، فرانکلین, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۴۵.
کک به تنور، عمو نوروز. بنگاه انتشارات آرمان, تهران, ص ۱۸ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
فضل الله مهتدی (صبحی), اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج., ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
جلال الدين مولوى, بشنو از نى چون حکایت مى‏کند: داستانهاى مثنوى. محمدى, شيراز, ص ۱۹۵ ص, ۱۳۴۳.
د. س. کامیساروف و آزموده, ابوالفضل, ق‍ص‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ف‍‍ارس‍‍ی‌. پ‍ی‍‍ام‌ ن‍وی‍ن‌, ص ۳۷-۴۲, ۱۳۴۳.
مهدی آذریزدی, قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی. امیركبیر, تهران, ص ۱۹۲ ص, ۱۳۴۳.
شیرین معرفت, گلی. کانون معرفت, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۴۳.
عبیدالله عبید زاكانی‌, موش و گربه. كلاله زر، انجمن دوستداران كتاب‌, تهران‌, ص ۲۵ص ‌+ ١٣ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۰
فضل الله مهتدی (صبحی), بز زنگوله پا. کتاب هفته, ص ١٧٨-١٧٩, ۱۳۴۰.
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
منوچهر انور, پروانه‏ها و باران. سخن, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
جبار باغچه بان, درخت مروارید. موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی, تهران‌, ص ۱۴۴ص‌, ۱۳۳۷.
قصه های برگزیده: از هزار و یکشب. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۲ج, ۱۳۳۷.
معرفی چند کتاب خواندنی مفید برای نوجوانان ایران. سپیده فردا, ص ۹۴-٩٥, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال پنجم ابتدائی‌. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ج, ۱۳۳۶.
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان‌. وزارت فرهنگ‌، اداره مطالعات و برنامه‌ها, تهران‌, ص ۱۸۷ص‌, ۱۳۳۶.
داستانهای کهن از صبحی : تبر. کیهان بچه ها, ص ٣-٥, ۱۳۳۶.
جلال الدین مولوی, دژ ‌ه‍وش‌ رب‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۵۶ص‌, ۱۳۳۶.