کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۲۸۴
تربیه البنات, براى تعلیم و تعلم طایفه اناثیه. مطبعه شاهنشاهى، مطبعه خورشید, طهران, ص ج, ۱۲۸۴.
حسن رشدیه, ک‍ف‍‍ای‍ه‌ ‌ال‍ت‍‍ع‍ل‍ی‍م. مولف, تهران, ص ١٢٧ ص, ۱۲۸۴.
آلکساندر دوما, کنت و مونت کریستو. بی نا, تبریز, ص ٨٤٧ ص, ۱۲۸۴.
هفت حکایت. مطبعه محمد قلى و محمدحسین, بی جا, ص ۳۴ ص, ۱۲۸۴.
۱۲۸۲
حسن رشدیه, هدایت التعلیم فى اصول تدریس بدایة التعلیم = تعلیم نامه بداییه رشدیه. مجلس معارف، وزارت انطباعات, طهران, ص ٣٠،٨٠ ص, ۱۲۸۲.
۱۲۸۱
حسن رشدیه, تحفة الصبیان: مخصوص تلامیذ رشدیه. [ماكنه جدید فرهنگى], تبریز, ص ٥٢ ص, ۱۲۸۱.
شکر طعام. مطبعه میرزا على ‏اصغر, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۱.
۱۲۸۰
عبدالحمید بن عبدالباقی ثقفی, انیس‏الادبا و الاطفال. كارخانه آقا میرزا حسن, تهران, ص ۱۱۲ص, ۱۲۸۰.
گرگ و روباه و نصیحت‏نامه حکما. کتابفروشی محمد علی روستازاده, اصفهان, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۰.
۱۲۷۹
حسن رشدیه, نهایه التعلیم. مدرسه رشدیه, طهران, ص ١٦٨ص, ۱۲۷۹.
۱۲۷۷
آلکساندر دوما, سه نفر تفنگدار. دارالطباعه دولتى, تبریز, ص ۳ج (در یك مجلد), ۱۲۷۷.
۱۲۷۳
دزد و قاضى. دت دسا پرس, بمبئی, ص ٢٤ ص, ۱۲۷۳.
حسن رشدیه, وطن دلى. حسن رشدیه، دارالفنون مظفریه آدلی نظامیه, تبریز, ص ١١٠ص, ۱۲۷۳.
۱۲۷۱
بحرالطویل پنج تن آل عبا. مطبعه مشهدی حسن کتابفروش, بی جا, ص ١٧ص, ۱۲۷۱.
۱۲۷۰
جلال الدین مولوی, مثنوی اطفال, من کلام مولینا جلال الدین محمد بلخی. بی نا, [طهران], ص ۳۲۷ص, ۱۲۷۰.
۱۲۶۹
عاق والدین. بی نا, طهران, ص [۱۲]ص, ۱۲۶۹.
مشوق الصبیان. بی نا, تبریز, ص ۱٦ ص, ۱۲۶۹.
۱۲۶۷
داستان شیخ صنعان رحمة اللّه. بی نا, بی جا, ص ۳۸ ص, ۱۲۶۷.
۱۲۶۰
توبه نصوح. کارخانه مشهدى محمدتقى, بی جا, ص ۲۲ ص, ۱۲۶۰.
۱۲۳۵
توبه نصوح. كارخانه كربلایى محمد اسمعیل باسمه چى تبریزى, بی جا, ص ۳۲ ص, ۱۲۳۵.
۱۲۲۶
حسنین. مشهدى تقى, طهران, ص ٢٢ ص, ۱۲۲۶.