کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۳
راش‍ل‌ ب‍ی‍ک‍ر, ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ زن‌ پ‍زش‍ک‌. نورجهان, تهران, ص ۱۸۴ص‌, ۱۳۳۳.
۱۳۳۲
فضل الله مهتدی (صبحی), ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌: ‌ای‍ر‌ان‌ و م‍ج‍‍ار ۱. بی نا, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۱۲۸ ص, ۱۳۳۲.
پاستور. [‌آف‍ت‍‍اب‌], [ت‍‍ه‍ر‌ان‌], ص ۱۲۰ص‌, ۱۳۳۲.
حسینقلی مستعان, عشق مقدس. گوتمبرگ‌, تهران, ص ١٥٢ ص, ۱۳۳۲.
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه. كتابفروشی ادیبه‌, تهران‌, ص ١٦ ص, ۱۳۳۲.
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه. كتابفروشى ادیبه, تهران, ص [۱۵] ص, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
جبار باغچه بان, الفبای خودآموز برای سالمندان. علی اکبر علمی, تهران, ص ۷۴ص, ۱۳۳۱.
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, رستم در قرن بیست و دوم. چاپخانه خواندینها تهران, تهران, ص ١٣٠ص, ۱۳۳۱.
۱۳۳۰
جک لندن, داستانهاى دریاى جنوب. اميركبير, تهران, ص ۹۶ص, ۱۳۳۰.
باغچه بان, علم آموزش, برای دانشسراهای مقدماتی پسران و دختران. علی اکبر علمی, تهران, ص ۱۱۰ص, ۱۳۳۰.
۱۳۲۹
امان‌ پادگرنی, ۱۰۰ صد بازی دبستانی. شركت نسبی اقبال و شركاء, تهران, ص ۱۲۰ ص‌, ۱۳۲۹.
برتا موریس پارکر, آب. اداره اطلاعات و روابط فرهنگی سفارت آمریكا, تهران, ص ٦٢ ص, ۱۳۲۹.
محسن فارسی, ‌اف‍س‍‍ان‍ه ‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان. زو‌ار، ‌ادب‌, م‍ش‍‍ه‍د, ص ۱٤٨ص, ۱۳۲۹.
چارلز دیکنز, داوی‍د ک‍اپ‍رف‍ی‍ل‍د. نورجهان, تهران, ص ۴۳۹ ص, ۱۳۲۹.
۱۳۲۸
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا شعرهای کودکان. بی نا, بی جا, ص ٨٠ ص, ۱۳۲۸.
آرتور گود, بازیهای علمی, فیزیك، شیمی، ریاضیات: کتاب نخستین خواص كلی اجسام و نیروی ثقل. گلشایی, تهرا, ص ٢ج, ۱۳۲۸.
موریس مترلینگ, زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌. ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌, تهران, ص ۱۹۲ص‌, ۱۳۲۸.
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. [چاپخانه دانشگاه], تهران, ص ١٧ص, ۱۳۲۸.
علینقی وزیری, م‍ر‌ال‌ ج‍ن‍گ‍ل‌. چاپخانه دانشگاه‌, بی جا, ص ٤٩ص, ۱۳۲۸.
۱۳۲۷
جبار باغچه بان, الفبا. على اکبر علمى، مجلس, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۲۷.
مارک تواین, تام سایر. نورجهان, تهران, ص [٣١١]ص, ۱۳۲۷.
بدرالملوک بامداد, خانه‌داری برای دوره دوم دبیرستانهای دختران‌. شركت مطبوعات‌, تهران‌, ص ۲۶۹ص‌, ۱۳۲۷.
امی موریس لی لی, داس‍ت‍ان‌ اس‍ت‍ی‍ف‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌. نورجهان, تهران, ص ۱۵۶ص‌, ۱۳۲۷.
۱۳۲۶
جبار باغچه بان, پروانه نین کتابى ناغیلدان پاى. بی نا, تهران, ص ۳۱ص, ۱۳۲۶.
ترانه های ملی, شامل بیست و دو قطعه تصنیف سرود و آهنگهای محلی برای ویلن. بی نا, بی جا, ص (۴۸)ص, ۱۳۲۶.
برتا کرال, سرگذشت اشخاص نیکوکار, ترجمه از انگلیسی برای تعلیم کودکان. نورجهان, تهران, ص ٣٧ص, ۱۳۲۶.
عاق والدین. محمد حسن علمی، علی اکبر علمی, طهران, ص ١٦ص, ۱۳۲۶.
۱۳۲۵
میخائیل یوریویچ لرمانتوف, بلا. انجمن روابط فرهنگى ایران با اتحاد جماهیر شوروى, تهران, ص ٤٤ص, ۱۳۲۵.
ب پریوالوا, داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ی‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ م‍ه‍رب‍ان‌. ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص (۲۴) ص, ۱۳۲۵.
جک لندن, ه‍م‍س‍ر رئ‍ی‍س‌ ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌. بامداد, تهرا, ص ۳۲ ص, ۱۳۲۵.
۱۳۲۴
آرکادی پتروویچ گایدار, تیمور و دسته او. اداره نشریات بزبانهای خارجه, مسکو, ص ١٧٥ص, ۱۳۲۴.
امیرقلی امینی, داستانهای امثال. بی نا, بی جا, ص ج٢, ۱۳۲۴.
جبار باغچه بان, عروسان کوه. چاپخانه علمی, تهران, ص ۱۶ ص, ۱۳۲۴.
۱۳۲۳
آهنگ های محلی, دفتر اول ترانه های ساحل دریاری مازندران. اداره موسیقی، وزارت فرهنگ, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۲۳.
فضل الله مهتدی (صبحی), اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌شرکت سهامی چاپ رنگین, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲ج, ۱۳۲۳.
توبه نامه و مناجات نامه بدرگاه حضرت قاضی الحاجات (برای اطفال). کتابفروشی اسلامیه, بی جا, ص ١٦ ص, ۱۳۲۳.
عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی, س‍ی‍‍اه‌پ‍وش‍‍ان. بنگاه کتاب و نوشت افزار فروشی ح‍س‍ن‌- م‍‍ع‍رف‍ت, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ١٨٨ص, ۱۳۲۳.
۱۳۲۲
هانس کریستیان اندرسن, بلبل. بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پسر کاکلى. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص [١۲] ص, ۱۳۲۲.
شارل پرو, پوستین. [بنگاه مطبوعاتى وبازرگانى فرهنگ], تهران, ص ۲۰ص, ۱۳۲۲.