کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۵
ژول ورن, جزیره اسرار آمیز. گوتمبرگ, تهران, ص ١٤ج, ۱۳۳۵.
آرمینه پتروسیان, خ‍اک‍س‍ت‍ری‌: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ص‍ور ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌. نورجهان, تهران, ص ۶۲ ص, ۱۳۳۵.
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال چهارم ابتدائی. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ۲ج, ۱۳۳۵.
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال ششم ابتدائی‌. صندوق مشترك فرهنگی ایران و امریكا, تهران‌, ص ۲ج‌, ۱۳۳۵.
احسان یارشاطر, داستانهاى شاهنامه. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, بی جا, ص ج, ۱۳۳۵.
جک لندن, در ت‍لاش‌ آت‍ش‌ و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ دی‍گ‍ر. م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ س‍پ‍ه‍ر, تهران, ص ۷۹ ص, ۱۳۳۵.
ژول ورن, سفر هشتاد روز دور دنیا, سیاحتی - علمی- اجتماعی - قهرمانی. بریانی, تهرا, ص ٦٣ ص, ۱۳۳۵.
هریت الیزابت (بیچر) استو, ک‍ل‍ب‍ه‌ ع‍م‍وت‍م‌. اميركبير, تهران, ص ۴۸۰ ص, ۱۳۳۵.
آلکساندر دوما, کنت منت کریستو. كتابفروشى و چاپخانه مركزى, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۵.
والتر اسکات, کنتین دوروارد. بنگاه مطبوعاتی پاینده, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۳۵.
رابرت لوئی استیونسون, ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید. علی جعفری, تهران, ص ٩٠ص, ۱۳۳۵.
هانس کریستیان اندرسن, هزار دستان. نیل, تهران, ص ٢٠٠ص, ۱۳۳۵.
ژان ژاک روسو, هلوئیز جدید, یا نامه های دو عاشق. گوتمبرگ, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
ژوزف لیمین, آزمایشهای علمی. کتابفروشی ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ۱۹۲ص, ۱۳۳۴.
جک لندن, آوای وحش. بنگاه مطبوعاتى صفی علیشاه، فرانكلین, تهران، نیویورك، قاهره، لاهور, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۴.
آرتور کستلر, اسپارتاکوس. کانون معرفت, تهران, ص ٣٧٤ص, ۱۳۳۴.
باغچه بان, الفبای سربازان, رهنماى مربيان. چاپخانه بانک ملى ايران, تهران, ص زم، ٤٩ ص, ۱۳۳۴.
آن تری وایت, پنج رود. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٨ ص, ۱۳۳۴.
نصرالله خوشنویسان, تحصیل قبل از هفت سال در دامن پدر و مادر, تجسم حروف با تصاوير رنگى. على اکبر علمى، اميركبير, تهران, ص [۲۶] ص, ۱۳۳۴.
ضیاءالدین جزایری, حساب مصور, مخصوص نوآموزان کودکستانها و دبستانها. دانش‌, تهران‌, ص [٦٠ ] ص, ۱۳۳۴.
فضل الله مهتدی (صبحی), د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ دی‍و‌ان‌ ب‍ل‍خ‌. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱۱۱ص‌, ۱۳۳۴.
دختران فضل فروش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٠ص, ۱۳۳۴.
دانیل دفو, ربنسن کروزئه. بی نا, بی جا, ص ١٨١ص, ۱۳۳۴.
مارک تواین, شاهزاده و گدا. گوتمبرگ, تهران, ص ٢٥٣ص, ۱۳۳۴.
سوفی سگور, فلیسی. ابن سینا, تهران, ص ١٥٣ص, ۱۳۳۴.
هانس کریستیان اندرسن, قصه های آندرسن. گلشایی, تهرا, ص ٢ج, ۱۳۳۴.
ژول ورن, میشل استروگف‌. اقبال و شركاء, تهران‌, ص ۲۹۵ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
عمادالدین عصار, اسرار حقه‏بازی. گوتمبرگ, تهران، مشهد, ص ١٢٧ص, ۱۳۳۳.
داروتی سیرز, پ‍ادش‍اه‌ غ‍م‍ه‍ا. نورجهان, تهران, ص ۴۴ص, ۱۳۳۳.
پ‍ن‍ج‌ داس‍ت‍ان‌. اميركبير, تهران, ص ۵۷ ص, ۱۳۳۳.
حسین کوهی کرمانی, پانزده افسانه از افسانه‏هاى روستایى ایران. امیرکبیر, تهران, ص ح + ١١٢ص, ۱۳۳۳.
کرفیلیا مایگتر, تلاش لویزا, شرح زندگی نویسنده کتاب "زنهای کوچک". نورجهان, تهران, ص ۱۸۰ص, ۱۳۳۳.
جک لندن, ج‍ری‌ در ج‍زی‍ره‌. علي جعفري, تهران, ص ۲۰۷ ص, ۱۳۳۳.
جین واگونر (براون), ج‍ی‍ن‌ ادم‍ز, دخ‍ت‍رک‌ ل‍ن‍گ‌. نورجهان, تهران, ص ۱۲۶ ص, ۱۳۳۳.
آگوستا استیونسن, جرج کارور. نورجهان, تهران, ص ١٣٠ص, ۱۳۳۳.
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, ح‍ی‍وان‍ات‍ی‌ را ک‍ه‌ م‍ی‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌. اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، دان‍ش‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍ه‍ران‌, ص ۳۶ ص, ۱۳۳۳.
برتا موریس پارکر, حرارت. دانش - ابن سینا, تهران - قاهره - لاهور - نیویورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۳.
جورج سارتن, سرگذشت علم, فصولی چند درباره تاریخ علم. ابن سینا، فرانکلین, تهران، قاهره، لاهور، نیویورک, ص ۲۷۱ص, ۱۳۳۳.
منوچهر انور, ک‍دو‌ی‌ ق‍ل‍ق‍ل‍ه‌زن‌. سخن, تهران, ص ۲٢ص, ۱۳۳۳.
آگوستا استیونسن, کلارابارتون, دوشیزه پرستار. نورجهان, تهران, ص ١٢٥ص, ۱۳۳۳.