کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۷
دانیل دفو, روبنسون کروزئه. آتشکده, تهرا, ص ٢٥١ص, ۱۳۳۷.
موریس مترلینگ, عنکبوت زجاجی. معرفت, تهران, ص ١٣٦ص, ۱۳۳۷.
شارل ویلدراک, عینک شیر. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٥٠ص, ۱۳۳۷.
رابرت لوئی استیونسون, فرزند ربوده شده. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٦ص, ۱۳۳۷.
قصه های برگزیده: از هزار و یکشب. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۲ج, ۱۳۳۷.
گل ارغوانی, و چند داستان دیگر از افسانه‌ های كهن روسی. بنگاه ترجمه و نشركتاب‌, تهران‌, ص ۲۴۱ص, ۱۳۳۷.
ریچارد داد مور, لورنادون. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٠٥ص, ۱۳۳۷.
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیور توایست. گوتنبرگ, تهران, ص ج ۱, ۱۳۳۷.
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیورتویست. گوتمبرگ, تهران, ص ۴۲۳ص, ۱۳۳۷.
آلبرت بیگل پین, مارک تواین, از کودکی تا شهرت. ابن سینا, تهران, ص ١٧٣ص, ۱۳۳۷.
هربرت جورج ولز, مسافرت بکره ماه. کتابفروشی گلشائی, تهران, ص [١١٢]ص, ۱۳۳۷.
ژول ورن, مسافرت بمرکز زمین. گلشایی, تهرا, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۷.
جرالد ایمز, نخستین روزهای جهان. سخن، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ٤٨ ص, ۱۳۳۷.
جرالد ایمز, نخستین مردم جهان. سخن، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ٤٨ ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
بخشنامه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۰, ۱۳۳۶.
ژول ایپولیت لرمینا, پسر کنت مونت کریستو. گوتمبرگ, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۶.
رابرت مایکل بلنتاین, جزیره مرجان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٦٧ ص, ۱۳۳۶.
ادوارد گرین هیوئی, چرا چرخ میچرخد. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٦١ص, ۱۳۳۶.
خواندنیها و سرگرمیها, برای سال پنجم ابتدائی‌. صندوق مشترک فرهنگی ایران و امریکا, تهران‌, ص ج, ۱۳۳۶.
احسان یارشاطر, داستانهای ایران باستان‌. وزارت فرهنگ‌، اداره مطالعات و برنامه‌ها, تهران‌, ص ۱۸۷ص‌, ۱۳۳۶.
داستانهای برگزیده. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٥ص, ۱۳۳۶.
جلال الدین مولوی, دژ ‌ه‍وش‌ رب‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ۵۶ص‌, ۱۳۳۶.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳٣٧ص‌, ۱۳۳۶.
ن.و. استوونسکی, سرگرمیها. بی نا, بی جا, ص ۱۹٤ ص, ۱۳۳۶.
ژول ورن, سفر هشتاد روزه بدور دنیا. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٨ص, ۱۳۳۶.
برتا موریس پارکر, شبیه ماشین هستید. ابن سینا، فرانکلین، دانش, ت‍‍ه‍ر‌ان‌، ق‍‍ا‌ه‍ره‌، لا‌ه‍ور، نی‍وی‍ورک, ص ٣٦ص, ۱۳۳۶.
ارنست تئودور آمادئوس هوفمان, فندق شکن و شاه موشان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١١٩ص, ۱۳۳۶.
ویلیام هری کراوس, فهم علم. صفيعليشاه, تهران, ص ۲۳۴ص‌, ۱۳۳۶.
میشل زواکو, قصر سن پل, ژان دلاور. گوتنبرگ, تهران, ص ج, ۱۳۳۶.
ژان دو لافونتن, قصه‏های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص ۱۵۸ص, ۱۳۳۶.
ژان دو لافونتن, قصه های لافونتن. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۳۶.
آلکساندر دوما, کنت مونت کریستو, (مصور). گوتمبرگ, تهران, ص ٦٦ص, ۱۳۳۶.
جان لولین, ماه مصنوعی. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ٥١ ص, ۱۳۳۶.
ابوالقاسم جنتی عطائی, ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه ‌ه‍ای‌ م‍دارس‌. اقبال, تهران, ص ج., ۱۳۳۶.
برتا موریس پارکر, نزدیکترین همسایه زمین. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۳۶ص, ۱۳۳۶.
لاسز لوبک, ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ص‍ل‌. [چ‍اپ‌ خ‍رم‍ی‌], تهران, ص ۷۲ص‌, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
والتر اسکات, آیوانهو. بنگاه مطبوعاتی آرمان, تهران, ص ١٤٤ص, ۱۳۳۵.
لیو والاس, ب‍ن‌ ه‍ور،ی‍ا،داس‍ت‍ان‌ ع‍ی‍س‍ی‌. ن‍ورج‍ه‍ان‌, تهران, ص ۳۳۷ ص, ۱۳۳۵.
بزرگان دنیا. ع- جهانگیری, تهران, ص ٣٠٨ص, ۱۳۳۵.
لیو والاس, بن هور، یا، داستان عیسی. نورجهان, تهران, ص ۳۳۷ص, ۱۳۳۵.