کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۹
فردیناند کول لین, جهان گلها. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۱۲۷ص, ۱۳۳۹.
چند داستان برای کودکان, از ادبیات خارجی. گوتمبرگ, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۹.
جک لندن, ح‍م‍اس‍ه‌ ش‍م‍ال‌. پروين و هدايت, تهران, ص ۲۲۱ص, ۱۳۳۹.
عباس یمینی شریف, داستان بیژن و شیر, يا حکايتى از مهربانى و نيروى حقشناسى که هميشه بياد خواهد ماند. کتاب كیهان‌, [تهران‌], ص [٣٤]ص, ۱۳۳۹.
حسین کاظم زاده ایرانشهر, راز و ن‍یاز, ی‍‍ا ص‍ح‍ب‍ت‌‌ه‍‍ا‌ی‌ دل‍ن‍ش‍ی‍ن‌ م‍‍ادر و دخ‍ت‍ر درب‍‍اره‌ ‌اس‍ر‌ار ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‍‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌خ‍‍ان‍گ‍‍ی‌. ش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ب‍‍ی‌ ح‍‍اج‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌ و ش‍رک‍‍اء, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٦٥ص, ۱۳۳۹.
جسی می جونز (اورتن), راه اینست. سخن، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ٥٨ ص, ۱۳۳۹.
ایولیان چارلز ویویان, روبن هود. گوتنبرگ, تهران, ص ٩٨ ص, ۱۳۳۹.
روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍روم‍ن‍دی‌ ن‍ون‍ه‍الان‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ه‍ان‌, تهران, ص ۴۱ ص, ۱۳۳۹.
ش‍‍ارل‌ پ‍رو, ری‍ش‌ ‌آب‍‍ی‌, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ خ‍و‌ان‍دن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان. گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ١۴ص‌, ۱۳۳۹.
شارل پرو, ریش آبی, داستانهای خواندنی برای کودکان. گوتنبرگ, تهران, ص ١٤ص, ۱۳۳۹.
نانسی ویلسن راس, ژان دارک. نیل، امیركبیر، فرانكلین, تهران، نیویورك, ص ١٥٨ ص, ۱۳۳۹.
مهرداد مهرین, سرزمین سحرآمیز ژاپن. بنگاه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٣١ص, ۱۳۳۹.
آن تری وایت, سیاه مبارز. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نیویورك, ص ١٩١ ص, ۱۳۳۹.
لورنا هیکاک, فرانلکین روزولت. نیل، فرانکلین، امیرکبیر, تهران، نیویورک, ص ١٥٣ص, ۱۳۳۹.
وین سنت شیان و ره‍س‍پ‍ار, م‍ه‍رداد, ق‍ه‍رم‍ان‌ آزادی‌. بی نا, بی جا, ص ۱۴۹ ص, ۱۳۳۹.
نوئل استریت فیلد, کفشهای بالت. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠٠ص, ۱۳۳۹.
فریدون تنکابنی, مردی در قفس. سازمان مطبوعاتی گلستان, تهران, ص ٨٠ص, ۱۳۳۹.
نوئل استریت فیلد, ملکه ویکتوریا. نیل، امیرکبیر، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٢٢ص, ۱۳۳۹.
فرانسیس وین وار, ناپلئون. نیل، فرانکلین، امیرکبیر, تهران، نیویورک, ص ١٤٧ص, ۱۳۳۹.
آن تری وایت, وی‍ل‍ی‍ام‌ ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن, [تهران], ص ۱۳۶ ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
ایوان ری تانهیل, آب و هوا. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٣ ص, ۱۳۳۸.
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. نیل, [تهران], ص ۵۶۹ص, ۱۳۳۸.
جبار باغچه بان, اساس نامه دبستان های کر و لال تهران. وزارت فرهنگ, تهران, ۱۳۳۸.
حسین کاظم زاده ایرانشهر, ب‍چ‍ه‌‌ه‍‍ا ر‌ا چ‍گ‍ون‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟. ‌شرکت نسبی حاج محمد حسین اق‍ب‍‍ال و شرکاء‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ١٢٤ص, ۱۳۳۸.
کارل چاپک, داستانهای جن و پری. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۲۵۹ص, ۱۳۳۸.
هنری رایدر هاگارد, دختر مونتزوما. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٢٦ص, ۱۳۳۸.
سوفی سگور, دزد کوچولو و خوک مست. گوتنبرگ, تهران, ص ٧٨ص, ۱۳۳۸.
میشل زواکو, شوالیه قهرمان, پسر کاپیتان. آرمان, تهران, ص ٣٦٢ص, ۱۳۳۸.
والدمار بونسلس, مایا دخ‍ت‍ر گ‍ریز‌ان‌ ک‍ن‍دو. نیل, تهران, ص ۱۸۱ص, ۱۳۳۸.
علی نصر, هنرآموز دوشیزگان, مختص سال دوم مدارس نسوان. کتابخانه نهضت شرق, طهران, ص ج, ۱۳۳۸.
۱۳۳۷
لوئیس کارول, آلیس در سرزمین آینه ها و سرگذشت آدمک فندق شکن. گلشائى, تهرا, ص ١٩٩ص, ۱۳۳۷.
برتا موریس پارکر, ابر و باران و برف. ابن سینا، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ٣٦ ص, ۱۳۳۷.
حسین احمدی پور, ادبیات کودکان. كتابفروشی تهران, تبریز, ص ٨٠ص, ۱۳۳۷.
ژول ورن, از زمین تا کره ماه. بنگاه مطبوعاتی عطائی, تهران, ص ١٣٦ص, ۱۳۳۷.
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمدعلی علمی، سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ۳۸ص, ۱۳۳۷.
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمد علی علمی و سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ٣٨ص, ۱۳۳۷.
هانس کریستیان اندرسن, داستانهای دلپذیر. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران, ص ۲۴۴ ص‌, ۱۳۳۷.
داستانهای ملل‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ١٦٨ ص‌, ۱۳۳۷.
جبار باغچه بان, درخت مروارید. موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی, تهران‌, ص ۱۴۴ص‌, ۱۳۳۷.
جک گولد, رادی‍و و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران، نيويورك, ص ۱۵۲ص‌, ۱۳۳۷.