کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is آیرا ماکسیمیلین فریمن  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۷
آیرا ماکسیمیلین فریمن, الکتریسیته. پدیده, تهران, ص ۲۱۴ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
آیرا ماکسیمیلین فریمن, داستان اتم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۰
آیرا ماکسیمیلین فریمن, ن‍ی‍روی‌ ب‍رق. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران، نيويورك, ص ۱۳۷ص‌, ۱۳۴۰.