کاربرگه

Found 31 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عباس یمینی شریف, آه ایران عزیز. پدیده, تهران, ص ١٨ ص, نوشته شده.
جواد فاضل, داستان نیکان و پاکان. وزارت فرهنگ، اداره کل تعلیمات ابتدایی, تهران, ص ٦٠ص, نوشته شده.
داستانهای مصور: کیهان بچه‏ها. [کیهان بچه ها], تهران, ص ج, نوشته شده.
ایرما وبر, روی زمین و زیر زمین‌. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, غاز طلائی. کیهان بچه ها, بی جا, ص [٢٦] ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
عباس یمینی شریف, کتاب توکا. كانون پرورش فكری‌ كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
عباس یمینی شریف, خر و خرکچی‌. موسسه مطبوعاتی عطایی, تهران, ص ١٠٩ ص, ۱۳۵۵.
عباس یمینی شریف, سفر با تور. پدیده, تهران, ص ٨٧ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
عباس یمینی شریف, باغ نغمه‌ها. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران, ص ٥٥ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
عباس یمینی شریف, پوری و لباسهایش‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران, ص [٢٠ ] ص, ۱۳۵۰.
عباس یمینی شریف, گلهای گویا, شعرهای كودكان‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص [٥٢] ص, ۱۳۵۰.
عباس یمینی شریف, همسایه عجیب‌. بی نا, تهران, ص ٢٤٢ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
عباس یمینی شریف, در میان ابرها. پدیده, تهران, ص ۶٤ ص, ۱۳۴۹.
عباس یمینی شریف, دو کدخدا. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران, ص ٤٤ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
عباس یمینی شریف, پرویز و آئینه‌. امیركبیر، كتابهای طلائى, تهران, ص ٢٣ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
عباس یمینی شریف, جشنواره درخت در دبستان, مجموعه شعر برای کودکان. بنیاد دوستداران درخت و طبیعت, کرج, ص [٣٨] ص, ۱۳۴۶.
عباس یمینی شریف, قصه های شیرین‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران, ص ٥٠ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا اشعار کودکان‌. امیركبیر، كتابهای طلائى‌, تهران, ص ٦٥ص‌, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, آوای نوگلان. انجمن كتاب‌، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, بازی با الف با. ابن سینا, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, دنیاگردی جمشید و مهشید, قصه های کشور های دیگر. امیركبیر، كتابهای طلایی, تهران, ص ١٢٩ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
عباس یمینی شریف, فری به آسمان میرود. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص [٣٣]ص‌, ۱۳۴۴.
۱۳۴۱
عباس یمینی شریف, ما و بچه های ما. اداره کل آموزش بزرگسالان، سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
عباس یمینی شریف, داستان بیژن و شیر, يا حکايتى از مهربانى و نيروى حقشناسى که هميشه بياد خواهد ماند. کتاب كیهان‌, [تهران‌], ص [٣٤]ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۷
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمد علی علمی و سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ٣٨ص, ۱۳۳۷.
عباس یمینی شریف, داستان عروسک, برای سال اول دبستان. محمدعلی علمی، سازمان چاپ کیهان, تهران, ص ۳۸ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
رابرت مایکل بلنتاین, جزیره مرجان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٦٧ ص, ۱۳۳۶.
۱۳۲۸
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا شعرهای کودکان. بی نا, بی جا, ص ٨٠ ص, ۱۳۲۸.
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. [چاپخانه دانشگاه], تهران, ص ١٧ص, ۱۳۲۸.