کاربرگه

Found 814 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه آموزش و پرورش  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۹
خبرها و پیشرفتها: پنجاه و هفتمین کتابخانه کودکان و نوجوانان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۷, ۱۳۴۹.
خبرها و پیشرفتها: تقویم شورای کتاب کودک. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلماني, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : آبان ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۰-۶۳, ۱۳۴۹.
دفتر اطلاعات و روابط عمومی, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش: آذر ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلماني, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : خرداد تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۱-۶۴, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلماني, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : مهر ماه ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۱-۶۴, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلمانی, خبرها و پیشرفتها: چند خبر از سازمان وزارت آموزش و پرورش: اسفند ۱۳۴۸، فروردین ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۰-۶۳, ۱۳۴۹.
خبرها و پیشرفتها: حفاظت آثار باستانی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴, ۱۳۴۹.
خبرها و پیشرفتها : خلاصه ای از گزارش خبری دفتر اطلاعات و روابط عمومی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۴۹.
خبرها و پیشرفتها : خلاصه ای از گزارش خبری دفتر اطلاعات و روابط عمومی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۴۹.
علی اکبر شعاری نژاد, خودشناسی معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۸, ۱۳۴۹.
ن. س. لاوگراو و سمیعی, احمد, دبستان روستایی تک آموزگار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۱-۱۹, ۱۳۴۹.
راهنمای معلم : از محیط کلاس چه می خواهیم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۰, ۱۳۴۹.
ر. کلون, لیوتل,, و نوابی, داود, راهنمای معلم: انتخاب کتاب برای کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۰-۵۱, ۱۳۴۹.
راهنمای معلم : بحث میزگرد ما. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۱-۳۵, ۱۳۴۹.
راهنمای معلم : تمرکز فکر در یادگیری. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۰, ۱۳۴۹.
راهنمای معلم: چند نکته درباره تخته سیاه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷-۵۰, ۱۳۴۹.
بایبوردی، مهرآفاق, راهنمای معلم : دهکده کودکان چیست ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۳, ۱۳۴۹.
احمد حق دوستی, راهنمای معلم : روشهای تدریس. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۴-۴۶, ۱۳۴۹.
اخلاقی فر, راهنمای معلم : زبان و ادبیات فارسی در برنامه جدید دانشسراها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۴-۵۵, ۱۳۴۹.
اودو اما و پرهام, مهدي, راهنمای معلم : کودکان دشوار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۵-۴۲, ۱۳۴۹.
سیمین نواب, راهنمای معلم : مسئله بیسوادی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۲-۴۳, ۱۳۴۹.
مهدی پرهام, راهنمای معلم : مطالعه ای در احوال کودکان دانش آموز. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۵-۳۴, ۱۳۴۹.
مهدی پرهام, راهنمای معلم : معلم، سرمشق شخصیت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۷-۴۴, ۱۳۴۹.
ابراهیم امانت, راهنمای والدین و مربیان در مورد تفاوتهای فردی کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۱۲, ۱۳۴۹.
ابراهیم کظیمی, راهنمایی چیست ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۸-۵۳, ۱۳۴۹.
رحمت الله مهراز, شناخت روشهای آموزش و پرورش غیرمتمرکز : سازمان آموزش و پرورش در هند. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۶, ۱۳۴۹.
شناخت و کشف نوآموزان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۸-۴۰, ۱۳۴۹.
علی پیرنیا, عزلتگزینی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰-۳۳, ۱۳۴۹.
ج. ماکس وینگو و شفیع آبادی, عبدالله, کودکان کندآموز را چگونه بشناسیم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۸, ۱۳۴۹.
اداره بهداشت و اداره کل بهداری آموزشگاه ها, معلم و بیماری های واگیر. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۲-۵۷, ۱۳۴۹.
سیمین نواب, معلم و محقق. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۱, ۱۳۴۹.
سیمین نواب, معلم و محقق. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۱, ۱۳۴۹.
اداره بهداشت و اداره کل بهداری آموزشگاهها, مقررات پیشگیری از بیماری های واگیردار در آموزشگاه ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۱-۵۳, ۱۳۴۹.
غلامرضا سمیعی, نظری اجمالی به کیفیت قوانین تعلیماتی و نحوه تحصیل کودکان و جوانان معلول در کشورهای جهان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵-۶۱, ۱۳۴۹.
علی اکبر شعاری نژاد, نقشهای معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۵, ۱۳۴۹.
مارکوس کوینتیلیان و کریمی, احمد, نگاهی به گذشته تعلیم و تربیت : کار معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۴-۴۸, ۱۳۴۹.
علی اکبر شعاری نژاد, نیازهای شغلی معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۷-۴۱, ۱۳۴۹.
محمدباقر معین الغربایی, ویژگیها و مراحل رشد انسانی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۰-۴۰, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
۱۹۷۰ سال جهانی تعلیم و تربیت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۸-۴۹, ۱۳۴۸.