کاربرگه

Found 252 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب علمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
فردیناند کول لین, جهان حشرات. نیل، فرانلکین, تهران, ص ١٩٣ص, ۱۳۵۰.
فرانکلین برانلی, کتاب ستارگان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۴۰)ص, ۱۳۵۰.
مهدی تجلی پور, گیاهان گوشتخوار و عجیب عالم. نیل, تهران, ص ١٣٢ص, ۱۳۵۰.
حسین عطائی آشتیانی, منهای آدمیان. پدیده, تهران, ص [٨٤] ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
علی اصغر فیاض, برای پسر بچه ها. خانوادگی, تهران, ص ۲۲ص, ۱۳۴۹.
برای پسران. گلپایگانی, تهران, ص ۱۸ص, ۱۳۴۹.
علی اصغر فیاض, برای دختر بچه ها. خانوادگی, تهران, ص ۲۲ص, ۱۳۴۹.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, راز کوهها. بعثت, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۴۹.
میلیسنت الیس سلسام, رشد و نمو حیوانات. پدیده, تهران, ص [٥٤] ص, ۱۳۴۹.
جورج بانسل, ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ه‍وا. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طلای‍ی, تهران, ص ۴۸ ص, ۱۳۴۹.
استر هریس هایلند, شگفتیهای ریاضیات. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۴۹.
گلن اورلاندو بلاو, شناختن حشرات. پدیده, تهران, ص ٦٧ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
اوژن دیوید, الکتریسیته در زندگی شما. پدیده, تهران, ص ٦٦ص, ۱۳۴۸.
رز وایلر, داستان عصر یخبندان. ابن سینا، فرانكلین, تهران, ص ۱۱۵ص, ۱۳۴۸.
هارولدثی یوری, سیاره زمین. پیروز، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۱۶۵ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
آیرا ماکسیمیلین فریمن, داستان اتم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٧٢ص, ۱۳۴۶.
ژاک مران, سرگذشت نفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۴۷ص, ۱۳۴۶.
برتا موریس پارکر, فرهنگنامه. کتابهای جیبی، امیرکبیر، فرانکلین, تهران, ص ١٨ ج, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
مهدخت صنعتی زاده کرمانی, ب‍دن‌ م‍ن. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۰ص‌, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
نیکالای نیکالایویچ گورسکی, اسرار دریا. اميركبير, تهران, ص ۳۷۰ص, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
برتا موریس پاركر, جانداران سراسر اعصار. ابن سینا, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۴۳.
لئون برتن, نظری به طبیعت و اسرار آن. گوتنبرگ, تهران, ص ١٩٢ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
کارلتن جان لیند, آزمایشهای علمی, با وسایل خانگی و ارزان. معرفت، فرانکلین, تبریز, ص ج., ۱۳۴۲.
۱۳۴۰
رابرت استل لمون, پروانه ها و شب پره ها. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٤٥ص, ۱۳۴۰.
آن تری وایت, دنیای ستارگان. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٥ص, ۱۳۴۰.
آن تری وایت, س‍ن‍گ‍ه‍ا و ص‍خ‍ره‌ ه‍ا. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران, ص ۱۶۰ ص, ۱۳۴۰.
آیرا ماکسیمیلین فریمن, ن‍ی‍روی‌ ب‍رق. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران، نيويورك, ص ۱۳۷ص‌, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
آن تری وایت, آدمیان نخستین. امیركبیر، نیل، فرانكلین, تهران، نيويورک, ص ١٤٨ص, ۱۳۳۹.
ریموند هولدن, پنج سفر پر خطر علمی. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٣٤ص, ۱۳۳۹.
فردیناند کول لین, جهان گلها. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ۱۲۷ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
ایوان ری تانهیل, آب و هوا. نیل، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٥٣ ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۷
جک گولد, رادی‍و و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران، نيويورك, ص ۱۵۲ص‌, ۱۳۳۷.
موریس مترلینگ, عنکبوت زجاجی. معرفت, تهران, ص ١٣٦ص, ۱۳۳۷.
جرالد ایمز, نخستین روزهای جهان. سخن، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ٤٨ ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
ادوارد گرین هیوئی, چرا چرخ میچرخد. ابن سینا، فرانکلین, تهران، نیویورک, ص ١٦١ص, ۱۳۳۶.