کاربرگه

Found 379 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه جانوری  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
گنادی تسیفروف, یکی بود یکی نبود یک بچه فیل بود. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
آلفونس دوده, استن کوچولو. کاویان, تهرا, ص ١١٦ص, ۱۳۵۳.
افسانه های چینی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢ج, ۱۳۵۳.
زوئه ذاجلر, افسانه های لهستانی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, الاغ و اسب. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
محمد ابراهیم آل اسحق, ب‍زغ‍ال‍ه‌ ع‍ی‍ن‍ک‍ی‌, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا. رز, تهران, ص ۳۱ ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, دو کبوتر. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, راسوی شجاع. ابن سینا, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۳.
علی اشرف درویشیان, رنگینه, " قصه براى کودکان". نگاه, تهران, ص ٢٧ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, روباه حیله‏گر و راسوى عاقل, قصه ى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۶ ص, ۱۳۵۳.
هما سیار, روزی که خورشید به دریا رفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٦] ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, سگ گله و گرگ. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
فرحناز سرفراز, سه کدو تنبل. بنیاد, تهران, ص ٤١ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, شیر و موش. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
جمال الدین اسدآبادی, قصه های استاد. توس, تهران, ص ١١٥ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراهای راسو. نوبل, تبریز, ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
ماجراهایپوگو. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراى مرد هیزم‏شکن و خرس. ابن‌سينا, تبريز, ص ٣٤ ص, ۱۳۵۳.
ژان دو لافونتن, ماهیگیر و ماهی کوچک. بامداد, تهرا, ص ٢٠ص, ۱۳۵۳.
لئو لیونی, ماهى فقط ماهى است. پدیده, تهران, ص [۳۰] ص, ۱۳۵۳.
میمون بدشانس. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, نخودى و حاکم. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
قدسی قاضی نور, آرزو. گلشائی, تهرا, ص [١٥] ص, ۱۳۵۲.
یاکوب لودویگ کارل گریم, ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍ری‍ن‌. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٣٠١ص, ۱۳۵۲.
فریدون کار, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌. ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌, تهران, ص ۱۶۸ ص, ۱۳۵۲.
آ باجایف, افسانه های بلغاری. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ١٥٩ص, ۱۳۵۲.
افسانه های سوئدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٩٠ص, ۱۳۵۲.
پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌, درب‍‍اره‌ ح‍ی‍و‌ان‍‍ات‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی. اشرفی, تهران, ص ۷۶ص‌, ۱۳۵۲.
پیشى‏هاى مامانى. پدیده, تهران, ص [۱۴] ص, ۱۳۵۲.
یوری آورن‍ک‍وف, ت‍و خ‍ورش‍ی‍د داری‌؟. پروگرس, مسكو, ص (۱۶) ص, ۱۳۵۲.
خوک شیک پوش. پدیده, تهران, ص [١٤] ص, ۱۳۵۲.
پانیس نی‌یدره, د‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ل‍ت‍ون‍‍ی‌. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۹۰ص, ۱۳۵۲.
دختر زیبا و سه خرس. پدیده, تهران, ص [١٤] ص, ۱۳۵۲.
دخترک کلاه قرمزی, شامل نوزده داستان خوب و خواندنی. سنائی, تهران, ص ١٢٧ص, ۱۳۵۲.
اکبر نعمتی, روباه زرنگ، پیرمرد ماهیگیر. بامداد, تهران‌, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۲.
برتا هدر (هورنر), شکارچی شجاع. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٤٨] ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, گل به صنوبر چه کرد ؟. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۲.
گلبرت دلاهیه, مارتین در سفر. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۲.
صمد بهرنگی, ماهى سیاه کوچولو. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۴۰ ص, ۱۳۵۲.
میخائیل پلاتسکوفسکی, من سوار ابر پرواز کردم. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, ۱۳۵۲.