کاربرگه

Found 251 results
فیلترها: کلیدواژه is کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
محمود قادری و فریور, فریده, انتقاد کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۱], ۱۳۵۰.
محمود قادری و طاهباز, سیروس, انتقاد کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۵], ۱۳۵۰.
نیما یوشیج, بهار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
پژوهش : گروه پژوهشی فرهنگ جهانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۸, ۱۳۵۰.
اریکا لیکگ, پیام بین المللی به مناسبت روز جهانی کتاب کودک ۱۵ فروردین ۱۳۵۰, مارتین و کتاب ". پیوست کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بمناسبت روز جهانی کتاب کودک, ص [۲], ۱۳۵۰.
درباره ی فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۸-۲۹, ۱۳۵۰.
درباره ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. پیوست کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بمناسبت روز جهانی کتاب کودک, ص [۶], ۱۳۵۰.
دومین سمینار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۴], ۱۳۵۰.
محمود مشرف آزاد تهرانی, دیداری از کتابخانه ی بین المللی کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
روز جهانی کتاب کودک. پیوست کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بمناسبت روز جهانی کتاب کودک, ص [۳], ۱۳۵۰.
رویدادها : انتخاب بهترین کتابها بوسیله ی هیئت های داوران در قالب برنامه ی سال بین المللی تعلیم و تربیت, خلاصه ی آرای هیئت های داوری ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳]-۴, ۱۳۵۰.
رویدادها : دو دیپلم افتخار برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳], ۱۳۵۰.
رویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۱. باغچه بان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۵-۶, ۱۳۵۰.
غلامرضا امامی, رویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۲. نیما. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۶-۷, ۱۳۵۰.
رویدادها : نمایشگاه کتابهای نمونه ی کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۰.
رهایی در لندن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۷, ۱۳۵۰.
سخنی چند با دوستان کتابدار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۸-۹], ۱۳۵۰.
سخنی درباره ی نقد کتاب هائی که به نشریه ی ما ارسال می شود. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۰-۱۱], ۱۳۵۰.
سینمائی : آرشیو فیلم. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۱, ۱۳۵۰.
سینمائی : فستیوال گرنوبل. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۲, ۱۳۵۰.
شرکت فیلمی از کانون در فستیوال بین المللی کراکو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۵], ۱۳۵۰.
ششمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۵۰.
صفحه ی قصه ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۱, ۱۳۵۰.
طرح مرکز پژوهش فرهنگی و اجتماعی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۶-۷], ۱۳۵۰.
کانون در سالی که گذشت. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲]-۴, ۱۳۵۰.
منوچهر آتشی, کتاب : نقد و بررسی : بچه چطور بدنیا می آید ؟. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۶-۷, ۱۳۵۰.
مرکز آموزش و فعالیت هایی که در برنامه دارد ... کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۱, ۱۳۵۰.
یادی از صبحی : بچه ها سلام. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۸], ۱۳۵۰.
بهروز دولت آبادی, یادی از صمد. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۴-۵، ۳۴], ۱۳۵۰.
یک خبر از براتیسلاوا : کلاغ ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۴], ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
بررسی کم دامنه بر ادبیات کودکان : سهم واقعیت در ادبیات کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۸], ۱۳۴۹.
برنده ی جایزه اول ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ژاپن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۴۹.
بیانیه هیأت داوران بین المللی و جوایز دیگر هیأت های ایرانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۸-۲۰], ۱۳۴۹.
پنجمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۷], ۱۳۴۹.
پنجمین فستیوال بین المللی فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۴], ۱۳۴۹.
پیام به وک در سال ۱۹۶۸. پیوست کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بمناسبت روز جهانی کتاب کودک, ص [۵], ۱۳۴۹.
فروغ، مهدی, تاثیر هنر درام در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۴۹.
خبر: موفقیت کتاب گل اومد بهار اومد و کتاب های برگزیده کودکان و نوجوانان (در سال ۴۸). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۹], ۱۳۴۹.
در کتابخانه بچه ها ، م. آزاد به پرسشهای دهها تن بچه درباره شعر و کتاب خوانی جواب گفت, مفاوظه شاعر و کوچولوها ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۸], ۱۳۴۹.
روز بین المللی کتاب کودکان ۱۹۷۰ : پیام به کودکان سراسر جهان. پیوست کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بمناسبت روز جهانی کتاب کودک, صص [۳-۴], ۱۳۴۹.