کاربرگه

Found 331 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایرانی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
محمدرحیم اخوت, این پایین خبرى نیس!. نقش جهان, اصفها, ص ۱١ ص, ۱۳۵۴.
قدسی قاضی نور, با هم. شبگیر, تهران, ص ١٤ص, ۱۳۵۴.
مهرداد بهار, بستور. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٨ ص, ۱۳۵۴.
محمدعلی آزادیخواه, پ‍رس‍ت‍وه‍ای‌ دره‌ پ‍ی‍چ‍اب, (ق‍ص‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌). ق‍ائ‍م‌, اصفهان, ص ۲۴ص‌, ۱۳۵۴.
گوئل کهن, دنیای جنگل, مجموعه ده قصه آموزنده. هاتف, تهران, ص ٥٣ص, ۱۳۵۴.
محمد علی سپانلو, سفرهای سندباد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, صیاد پیر و پسرش, مجموعه ی دو قصه براى كودكان. رز, تهران, ص ١٩ ص, ۱۳۵۴.
زین العابدین احمدی, قصه گل خانم و دلاور. نوبل, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۴.
قصه های بچه ها, برای بچه ها. بامداد, تهرا, ص ١١٤ص, ۱۳۵۴.
شهریار یاربخت, قصه های کوتاه آموزنده, "بهترین قصه های مصور" مخصوص کودکان و نوجوانان کشور. کورش, تهران, ص ١١١ص, ۱۳۵۴.
نادر ابراهیمی, کلاغ ها. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۴.
ر. لاله, کولاک, برای کودکان و نوجوانان. چاپبخش, تهرا, ص ٣٠ص, ۱۳۵۴.
قدسی قاضی نور, هشتمین پرنده. بامداد, تهرا, ص ۱٣ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
نورالدین زرین کلک, روشن روان, کامبیز, و گورانی, شیوا, اتل متل [صفحه گرامافون]. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌, ۱۳۵۳.
محمد ابراهیم آل اسحق, ب‍زغ‍ال‍ه‌ ع‍ی‍ن‍ک‍ی‌, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا. رز, تهران, ص ۳۱ ص, ۱۳۵۳.
نادر ابراهیمی, بزى که گم شد. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, دانا و نادان, دو قصه براى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
سیروس سالمی, دوست دریا, برای کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
سیروس سالمی, دوست دریا براى کودکان و نوجوانان. بهرنگ, تهران‌, ص ٦٢ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, راسوی شجاع. ابن سینا, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۳.
علی اشرف درویشیان, رنگینه, " قصه براى کودکان". نگاه, تهران, ص ٢٧ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, روباه حیله‏گر و راسوى عاقل, قصه ى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۶ ص, ۱۳۵۳.
هما سیار, روزی که خورشید به دریا رفت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٦] ص, ۱۳۵۳.
نادر ابراهیمی, سنجابها. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۳.
فرحناز سرفراز, سه کدو تنبل. بنیاد, تهران, ص ٤١ص, ۱۳۵۳.
م میلاد, قصه خاک و زندگی جاودان. رز, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۳.
جمال الدین اسدآبادی, قصه های استاد. توس, تهران, ص ١١٥ص, ۱۳۵۳.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, قصه های ایرانی. امیركبیر, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۳.
محمود مشرف آزاد تهرانی, کی از همه پر زورتره؟. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۳.
منوچهر نیستانی, گل اومد بهار اومد. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۳.
مهراندخت همرنگ (گلستانی), گل مرا فراموش مکن. پديده, تهران, ص ٣٠ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراهای راسو. نوبل, تبریز, ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراى مرد هیزم‏شکن و خرس. ابن‌سينا, تبريز, ص ٣٤ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, نخودى و حاکم. نوبل, تبريز, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
قدسی قاضی نور, آرزو. گلشائی, تهرا, ص [١٥] ص, ۱۳۵۲.
پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌, درب‍‍اره‌ ح‍ی‍و‌ان‍‍ات‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی. اشرفی, تهران, ص ۷۶ص‌, ۱۳۵۲.
چهار درویش. اميركبير، كتابهاى طلائى‌, تهران, ص ٣٨ ص, ۱۳۵۲.
اکبر نعمتی, روباه زرنگ، پیرمرد ماهیگیر. بامداد, تهران‌, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۲.
غلامعلی سرمد, کلاغ و سیب, قصه های دیگر از افسانه های محلی قاینات‌. نیل, تهران‌, ص ۱۲۴ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, گل به صنوبر چه کرد ؟. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۲.