کاربرگه

Found 252 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب علمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
ساعت. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
كالین رونان, ستارگان. پدیده, تهران, ص ٣٠ ص, ۱۳۵۲.
محمد م‍شی‍ری‌, سگ. اشرفی, تهران, ص ۳۸ ص, ۱۳۵۲.
سگ ها. پدیده, تهران, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۲.
فیل‏ها. پدیده, تهران, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۲.
فیلم. پديده, [تهران], ص ۲۴ص, ۱۳۵۲.
قورباغه ها. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
م‍ح‍م‍د م‍ش‍ی‍ری‌, کبوتر. اشرفي, تهران, ص ۳۹ ص, ۱۳۵۲.
لیدی بریجی پلاودن, کشاورزی. پدیده, تهران, ص ٥٧ص, ۱۳۵۲.
لیدی بریجی پلاودن, کشاورزى. پدیده, تهران, ص ۵۷ ص, ۱۳۵۲.
گربه ها. پديده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
لینا بنتلی, گیاهان حشره خوار. پدیده, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۲.
جان دزموند موريس, م‍ی‍م‍ون‍ه‍ا و ب‍وزی‍ن‍ه ‌ه‍ا. پديده, تهران, ص ۳۲ص‌, ۱۳۵۲.
مو. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
آلفرد لیوتشر, موجودات زنده در آب شیرین. پدیده, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۲.
گوین وورز, مورچه ها و موریانه ‏ها. پدیده, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
جیمز فیشر, مهاجرت پرندگان. پدیده, تهران, ص ۳۰ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
لیدی بریجی پلاودن, بدن انسان. پدیده, تهران, ص ۵۹ص, ۱۳۵۱.
لیدی بریجی پلاودن, پ‍س‍ت‍ان‍داران‌. پديده, تهران, ص ۶۰ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, پرندگان. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
پروانگان. پدیده, تهران, ص ٢٦ص, ۱۳۵۱.
هلن پیرز, جغد و هیاهو. پدیده, تهران, ص [٢٠] ص, ۱۳۵۱.
جنگل های ایران. وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی, تهران, ص ٣٣ص, ۱۳۵۱.
هلن پيرز, در جستجوى دوست. پدیده, تهران, ص [٢٢] ص, ۱۳۵۱.
کی. ویر, درختان. خوارزمی, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۱.
تامس فرواک گاسکل, دنیای زیر اقیانوسها. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢١٤ص, ۱۳۵۱.
دوزی‍س‍ت‍ان‌ و خ‍زن‍دگ‍ان‌. پديده, تهران, ص ۶۴ص‌, ۱۳۵۱.
دینوسورها. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, راه‏ آهن. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
زنبور عسل. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, زندگی پیش از تاریخ. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
عنکبوت ها. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
ليدى بريجي پلاودن, گلهاى زینتى. پديده, تهران, ص ٦٣ ص, ۱۳۵۱.
مارها. پديده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, ماهیها. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
لیدى بریجی پلاودن, مصر باستان. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
فردریک پو, آتشفشان و زلزله. نیل، فرانكلین, [تهران], ص ١٨٩ ص, ۱۳۵۰.
الیزابت جین وی, اتومبیل. اميركبير، نيل، فرانكلين, تهران, ص ١٢٣ص, ۱۳۵۰.
اندرو آندری, بچه چطور به دنیا میاد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٨٦] ص, ۱۳۵۰.
ساموئل اپستاین, بیابانهای جهان. نیل، فرانکلین, تهران, ص ۱۶۲ص, ۱۳۵۰.