کاربرگه

Found 1342 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
دانستنی های علم برای نوجوانان. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٣٢ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, دانشمند و وسائل کارش. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
دانه چیست؟. الهام, بی جا, ص ۱۵ص, نوشته شده.
میکائیل فورمن, دای‍ن‍وس‍وره‍ا. ک‍ت‍ی‍ب‍ه, بی جا, ص ۳۵ص‌, نوشته شده.
تیمور ایلچین, دختر برفی. پروگرس, مسکو, ص [١٢]ص, نوشته شده.
دختر و سه خرس. پدیده, تهران, ص [١٤] ص, نوشته شده.
دخترک کبریت فروش. دادجو, تهران, ص [١٦]ص, نوشته شده.
لتونید ایو پاناماریوف, در آنسوی کوانت. میر, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, در دبستان و در خانه. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٧٩ص, نوشته شده.
یا شور, درباره قطب چه میدانید؟, (کی دریاها را مغلوب کرد و خانه کوچولوی عقربکها). گوتنبرگ, بی جا, ص ٤٥ص, نوشته شده.
درخت ها. بی تا, بی جا, ص ۲۴ص, نوشته شده.
دریا. بی تا, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
فردیناند کول لین, دریا دیار عجیب. نیل، فرانکلین, بی جا, ص ١٦٨ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزد با دینامیت. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آسترید لیندگرن (اریکسون), دزد در جنگل نیست. پدیده, تهران, ص ١٥١ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزد ملیونها. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزدان مزور. حسين برياني شبستري, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دسته سی نفری دزدان. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
کورونی چوکوفسکی, دکتر آی درد میکند. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, نوشته شده.
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, نوشته شده.
میگل د. سروانتس, دن کیشوت. پدیده, تهران, ص ٥١ص, نوشته شده.
هارولد مونرو فاکس, دنیای عجیب حیوانات. پدیده, تهران, ص ۱۷۶ص, نوشته شده.
هارولد مونرو فاکس, دنیاى عجیب حیوانات. پدیده, تهران, ص ۱۷۶ص, نوشته شده.
دو پسر ناقلا. غزالی, بی جا, ص ١٢٦ص, نوشته شده.
ولادیمیر گریگوریویچ سوته یف, دو تا قصه قشنگ, راجع به مداد و رنگ. بی نا, مسکو, ص [١٦]ص, نوشته شده.
دو خ‍واه‍ر ف‍داک‍ار. كتيبه, تهران, ص ۲۳ ص, نوشته شده.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. شرکت انتشارات علمی و تحقیقاتی آویش, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, دوران جوانی. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٤ ص, نوشته شده.
عبدالحمید جوده سحار, دوران شکنجه و رنج. دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران, ص ١٦ ص, نوشته شده.
شارل‌ پرو, ده‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ طلای‍‍ی. ب‍ن‍گ‍‍اه‌ م‍طب‍و‌ع‍‍ات‍‍ی‌ و ب‍‍ازرگ‍‍ان‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌, طهران, ص (ص‍ف‍ح‍ه‌ ش‍م‍‍ار گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), نوشته شده.
احمد سعیدی خوزی, دهقان پیر. معراجی, [تهران], ص ٤٠ص, نوشته شده.
روویم ایسایویچ فرایرمان, دینگو سگ وحشی, یا داستان نخستین عشق. پروگرس, بی ج, ص ٢١٨ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, دیوید کاپرفیلد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٦] ص, نوشته شده.
دانیل دفو, رابین سون کرسو. شریعت, بی جا, ص ٤٤ص, نوشته شده.
دانیل دفو, رابینسون کروزوئه. کورش, تهران, ص ٤٨ص, نوشته شده.
رادار, ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۷۵ ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ اس‍ب‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ پ‍ل‍ن‍گ‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۲) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ خ‍رس‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ ش‍ی‍ره‍ا, ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌. دادجو, تهران, ص (۲۰)ص, نوشته شده.