کاربرگه

Found 269 results
فیلترها: پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
عباس یمینی شریف, بررسی کتاب های کودکان و ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ت‍اب ‍ ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
عباس یمینی شریف, پوری و لباسهایش‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران, ص [٢٠ ] ص, ۱۳۵۰.
عباس یمینی شریف, گلهای گویا, شعرهای كودكان‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تهران, ص [٥٢] ص, ۱۳۵۰.
عباس یمینی شریف, همسایه عجیب‌. بی نا, تهران, ص ٢٤٢ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
عباس یمینی شریف, در میان ابرها. پدیده, تهران, ص ۶٤ ص, ۱۳۴۹.
عباس یمینی شریف, دو کدخدا. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران, ص ٤٤ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
عباس یمینی شریف, پرویز و آئینه‌. امیركبیر، كتابهای طلائى, تهران, ص ٢٣ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
تقدیرنامه جایزه سلطنتی. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۴۷.
عباس یمینی شریف, سایه. کیهان بچه ها, ص ٢٨, ۱۳۴۷.
عباس یمینی شریف, سرود گنجشک نر. كیهان بچه‌ها, ص ۲, ۱۳۴۷.
عباس یمینی شریف, طوسی, رحیم, سهراب (مافی), معصومه, و مافی, یحیی, نقدها و نظرها : نظرآزمایی : تدریس زبان بیگانه در دبستان. پیک معلم و خانواده, صص ۲۴۵-۲۵۰, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
عباس یمینی شریف, جشنواره درخت در دبستان, مجموعه شعر برای کودکان. بنیاد دوستداران درخت و طبیعت, کرج, ص [٣٨] ص, ۱۳۴۶.
عباس یمینی شریف, قصه های شیرین‌. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران, ص ٥٠ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا اشعار کودکان‌. امیركبیر، كتابهای طلائى‌, تهران, ص ٦٥ص‌, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, آوای نوگلان. انجمن كتاب‌، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, بازی با الف با. ابن سینا, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, بره پری. کیهان بچه ها, ص ٢٨, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, دنیاگردی جمشید و مهشید, قصه های کشور های دیگر. امیركبیر، كتابهای طلایی, تهران, ص ١٢٩ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
عباس یمینی شریف, چلچله. کیهان بچه ها, ص ٢, ۱۳۴۴.
عباس یمینی شریف, شکوفه های سخن: باد بهار. کیهان بچه ها, ص ٤-٥, ۱۳۴۴.
عباس یمینی شریف, فری به آسمان میرود. امیركبیر، كتابهای طلائی‌, تهران‌, ص [٣٣]ص‌, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
عباس یمینی شریف, آواز کتاب. کیهان بچه ها, ص ٩, ۱۳۴۳.
عباس یمینی شریف, دانشمندان بزرگ. کیهان بچه ها, ص [٧], ۱۳۴۳.
عباس یمینی شریف, غار. کیهان بچه ها, ص ٢, ۱۳۴۳.
عباس یمینی شریف, گله گاو. کیهان بچه ها, ص ٢, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
عباس یمینی شریف, ابرهای جاندار. کیهان بچه ها, ص ٢, ۱۳۴۲.
عباس یمینی شریف, روی برگهای سبز. کیهان بچه ها, ص ٣٥, ۱۳۴۲.
عباس یمینی شریف, قله دماوند. کیهان بچه ها, ص ٤٣, ۱۳۴۲.
عباس یمینی شریف, مژده نوروز. کیهان بچه ها, ص ٢, ۱۳۴۲.
۱۳۴۱
عباس یمینی شریف, بخت و فقیر. کیهان بچه ها, ص [١٨-١٩], ۱۳۴۱.
عباس یمینی شریف, ما و بچه های ما. اداره کل آموزش بزرگسالان، سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۴۱.
عباس یمینی شریف, مرد گلدوست. کیهان بچه ها, ص ٣-٥، ٨, ۱۳۴۱.
فردریک ماریات و یمینی شریف, عباس, وحشی کوچک. کیهان بچه ها, ص [١٨-١٩], ۱۳۴۱.
۱۳۴۰
عباس یمینی شریف, بهار. کیهان بچه ها, ص [٢٢], ۱۳۴۰.
عباس یمینی شریف, چهارشنبه سوری. کیهان بچه ها, ص ٣, ۱۳۴۰.
عباس یمینی شریف, سایه من. کیهان بچه ها, ص [٢٤], ۱۳۴۰.
عباس یمینی شریف, گربه های شیپور زن. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۴۰.
عباس یمینی شریف, نامه عباس یمینی شریف به توراندخت مقومی تهرانی. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
عباس یمینی شریف, داستان بیژن و شیر, يا حکايتى از مهربانى و نيروى حقشناسى که هميشه بياد خواهد ماند. کتاب كیهان‌, [تهران‌], ص [٣٤]ص, ۱۳۳۹.
عباس یمینی شریف, دختریکه شب عید بآسمان رفت. کیهان بچه ها, ص ٥-٩، ١١، ١٥, ۱۳۳۹.