کاربرگه

Found 13807 results
۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۷, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۷. ۱۳۰۴.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ - ماده ۳۸, فصل هشتم: در شرايط و موانع مجازات, ش ماده ۳۸. ۱۳۰۴.
عبدالعظیم قریب, قریب، عبدالعظیم, ش آموزگار. ۱۳۰۴.
حسین کاظم زاده ایرانشهر, قسمت اجتماعی : تعلیم و تربیت در مدارس. ایرانشهر, صص ۴۴۹-۴۵۷, ۱۳۰۴.
کتب کلاسیکی ابتدائی و متوسطه. تعلیم و تربیت, ص ۶۹-۷۰, ۱۳۰۴.
کفیل ایالت آذربایجان, کنگره زبان فارسی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۴.
متحد المال ها: اصلاح پروگرام ابتدائی. تعلیم و تربیت, ص ۳۷, ۱۳۰۴.
نظام الدین حکمت, متحد المال‌ها : کتب کلاسیکی ابتدائی و متوسطه. تعلیم و تربیت, صص ۶۹-۷۰, ۱۳۰۴.
عبدالله بهرامى, متحدالمال ها : آقایان محترم مدارس دولتی و ملی و مدیران مدارس اناث. تعلیم و تربیت, ص ۳۹-۴۰, ۱۳۰۴.
ولی الله نصر, متحدالمال ها : آقایان مدیران محترم مدارس دولتی. تعلیم و تربیت, ص ۶۸, ۱۳۰۴.
عبدالله بهرامى, متحدالمال ها : آقایان مدیران محترم مدارس دولتی. تعلیم و تربیت, ص ۳۸-۳۹, ۱۳۰۴.
عبدالله بهرامى, متحدالمال ها : آقایان مدیران محترم مدارس دولتی. تعلیم و تربیت, ص ۳۸-۳۹, ۱۳۰۴.
متحدالمال ها : اداره کل معارف. تعلیم و تربیت, ص ۴۰, ۱۳۰۴.
متحدالمال ها : تحقیقات راجع به تعلیم ابتدائی عمومی. تعلیم و تربیت, ص ۳۹-۴۰, ۱۳۰۴.
علی اصغر حکمت, مجله تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت, ص ٣-٥, ۱۳۰۴.
قریب، محسن, مدارس آذربایجان. تعلیم و تربیت, ص ۳۵-۴۰, ۱۳۰۴.
میرزا محمد علیخان تربیت ، رئیس معارف گیلان. ۱۳۰۴.
نظامنامه اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. تعلیم و تربیت, ص ۲۶-۳۵, ۱۳۰۴.
مشارالدوله, نظامنامه مکاتب محلی. تعلیم و تربیت, ص ٣٧-٣٨, ۱۳۰۴.
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, نظامنامه مکتب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۴.
۱۳۰۳
موریس لبلان, ۸۱۳ هشتصد و سیزده از ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ خ‍‍ارق‌ ‌ال‍‍ع‍‍اده‌ ‌آرس‍ن‌ ل‍وپ‍ن‌. محمد رمضانی، مطبعه سعادت, تهران, ص ۲ج, ۱۳۰۳.
فخرآفاق پارسا, الف همزه به جای الف. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۲۳-۲۶, ۱۳۰۳.
باغچه اطفال, ش غیردولتی؛مختلط ؛ استثنایی، عادی. تبریز, ۱۳۰۳.
وزارت امورخارجه, برنامه درسی مدارس ایرانی استانبول. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۳.
وزارت امورخارجه, تاسیس مدارس ایرانی در هندوستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۳۰۳.
محمد علی جمالزاده, تعلیم و تربیت : پیشنهاد آسان و مفید قابل ملاحظه وزارت علوم. ایرانشهر, ص ٢٠٥-٢١١, ۱۳۰۳.
خانواده حکیم نصیر فرهومند، همدان. ۱۳۰۳.
خانواده‌ی حکیم، تهران. ۱۳۰۳.
نورالهدی منگنه, خیال آورنده ترس است - ترس برادر مرگ است. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۴۰-۴۱, ۱۳۰۳.
زن - مادر بشر. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, ص ۱۱-۱۲, ۱۳۰۳.
کفیل ایالت بنادرجنوب), کتاب تلخیص الصرف. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۳.
عفت الملوک خواجه نوری, لزوم ورزش. جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۵۰-۵۲, ۱۳۰۳.
ابوالقاسم فیوضات, معارف آذربایجان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران, ص ۷ص, ۱۳۰۳.
علی نصر, هنرآموز دوشیزگان: مخصوص سال اول مدارس نسوان. كتابخانه اقبال، مطبعه علمی, طهران, ص ٣٠ص, ۱۳۰۳.
۱۳۰۲
آموزش بهداشت و واحد سینما سیار در مدرسه‌های روستایی. ۱۳۰۲.
محترم اسکن محققی, اجتناب از امراض مسریه, راه علاج و لزوم استعلاج آن ". جمعیت نسوان وطنخواه ایران, صص ۲۱-۲۴, ۱۳۰۲.
اولیا و دانش آموزان مدرسه ملی لاهیجان. ۱۳۰۲.
لطف الله ترقی و مدرس, ابراهیم, ترقی, دو هفتگی، هفتگی ج. تهران, ۱۳۰۲.
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. مطبع شرافت, ب‍م‍ب‍ئ‍‍ی‌, ص ٢ج, ۱۳۰۲.
داستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین. مطبعه اقبال, بی جا, ص ۳۱ص, ۱۳۰۲.