کاربرگه

Found 13807 results
۱۳۰۶
تدین, نظامنامه شهریه محصلین مدارس غیرمجانی. تعلیم و تربیت, ص ۲۳۰-۲۳۴, ۱۳۰۶.
۱۳۰۵
حسین کاظم زاده ایرانشهر, آرزوهای ما, نژاد نو ". ایرانشهر, ص ٧٧٤-٧٧٨, ۱۳۰۵.
جبرئیل ابر خوی), اخ‍ت‍راع‌ زب‍ان‌ و خ‍ط ع‍م‍وم‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۵.
عباس مسعودی و ساعدی, جعفر, اطلاعات, روزانه ج. مركز اطلاعات ایران, تهران, ۱۳۰۵.
باغچه اطفال ۱ دولتی. ۱۳۰۵.
باغچه بان در کودکستان باغچه اطفال. ۱۳۰۵.
بلدیه تهران, برگزاری امتحان برای کودکان یتیم دبستان پهلوی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۰۵.
وزارت داخله, تاسیس مدرسه نابینایان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۴ص, ۱۳۰۵.
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, تدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۵.
علیمحمد اویسی, تربیت ملی و تعلیمات خارجی در ایران. تعلیم و تربیت, ص ۳۴۵-۳۵۳, ۱۳۰۵.
م. ح. حجازی, تعلیم و تربیت اجباری. عالم نسوان, ص ٥٧-٥٨, ۱۳۰۵.
جواب به کتابفروش‌ها. شفق سرخ, ص ۳, ۱۳۰۵.
جمعی از ناشران تبریز, چاپ کتاب های درسی(دستنویس). مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی, ص ۱ص, ۱۳۰۵.
ریاست وزرا, حکم انتصاب. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۰۵.
خلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة. [بازار حلبی سازها], طهران, ص ٨ص, ۱۳۰۵.
د‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ق‍‍اش. م‍طب‍‍ع‍ه‌ ش‍ورو‌ی‌، م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌ و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ خ‍ی‍‍ام‌, بی جا, ص ج, ۱۳۰۵.
دانش آموزان در لباس نمایش مولیر، اصفهان. ۱۳۰۵.
دانش آموزان کلاس پنجم و ششم مدرسه پهلوی. ۱۳۰۵.
دانش آموزان کلاس سوم و چهارم مدرسه قاجاریه. ۱۳۰۵.
دانش آموزان مدرسه ابتدایی دولتی بزرگ مهر نمره ۱۸. ۱۳۰۵.
احمد امین زاده, سرود مدارس. شفق سرخ, ص ٤, ۱۳۰۵.
یحیی دولت آبادی, شهرناز: داستان ادبی، اخلاقی و تاریخی. مطبعه مجلس, طهران, ص ٢٥٨ص, ۱۳۰۵.
مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی), طفل زیرک. مجموعه معارف, ص ۵, ۱۳۰۵.
عروسى کردن پیره زن نود ساله. دارالخلافه, طهران, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
قانون اجازه اتوبوسرانی آزاد تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی - ماده ۶, ش ماده ۶. ۱۳۰۵.
مدیرکل تفتیش, قانون البسه وطنی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۰۵.
کتاب ابتدائی غلط کمیسیون معارف سیر قهقرائی. شفق سرخ, ص ۴, ۱۳۰۵.
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه و کتاب سنگتراش. مطبعه آفتاب, برلین, ص ٢٤ ص, ۱۳۰۵.
حسین کوهی کرمانی, کودک زیرک. مجموعه معارف, صص ۱۴-۱۵, ۱۳۰۵.
اردشیر نوید, مبارزه چین با بیسوادی. تعلیم و تربیت, ص ۳۷۰-۳۷۵, ۱۳۰۵.
متحد المال ها : تدریس کتاب الفباء. تعلیم و تربیت, ص ٣٣٤-٣٣٥, ۱۳۰۵.
مجلس شورای ملی. اطلاعات, ص ٢, ۱۳۰۵.
محمد علی بهجت دزفولی, همدانی, محمد, و طباطبائی, جلال الدین, مجموعه معارف, دو بار در هفته ج. موسسه جامعه معارف, تهران, ۱۳۰۵.
معارف در ایران, مدارس خصوصی ". ایرانشهر, ص ۳۰۴-٣٠٩, ۱۳۰۵.
مناجات پیرمرد خارکش. مطبع محمدى, شیراز, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
نورجهان. ۱۳۰۵.
یادگار عصر پهلوی : آغاز دوره پنجم. مجموعه معارف, ص ١-٥, ۱۳۰۵.
یادگار عصر پهلوی : مدرسه فنی - شعبه تهیه. مجموعه معارف, ص ١١-١٢, ۱۳۰۵.
یک نمونه از طرز پرورش در کودکستان مدرسه فنی هنر. مجموعه معارف, ص ٢١-٢٢, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
اداره تفتیش وزارت معارف واوقاف, آبله کوبی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۰۴.