کاربرگه

Found 442 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
خبرها : یک پیروزی دیگر برای گلباران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
خبرها .. : یک موفقیت جهانی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۴.
آیزاک آسیموف, خورشید چرا می درخشد؟. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٨ص, ۱۳۵۴.
مونرو لیف, دان‍ش‌ ش‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ت. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص ۴۴ص‌, ۱۳۵۴.
در انتظار تماشای برنامه های دهمین فستیوال فیلم های کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۴, ۱۳۵۴.
در جهان دانش و هنر: سینما. سخن, ص ۹۷۰, ۱۳۵۴.
در رادیو و تلویزیون: رخ. تماشا, ص ۲۰, ۱۳۵۴.
درباره آموزش کتابداران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۶-۱۷, ۱۳۵۴.
نورالدین زرین کلک, درباره مرکز آموزش فیلمسازی نقاشی متحرک. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۹، ۸], ۱۳۵۴.
نورالدین زرین کلک و فیجانی, محمد, دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران , ۱۳۵۴.
بث دی, دنیاى پنهان کودک. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۱۱۳ ص, ۱۳۵۴.
دهمین فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲]-۷, ۱۳۵۴.
رامین صدیقیان, رویدادهای تأتری کودکان. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, سفر به مصر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۴.
محمد علی سپانلو, سفرهای سندباد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۴.
شاپرک خانوم. رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۴.
بات, شطرنج بازی کنیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٠٥ص, ۱۳۵۴.
اردوان مفید, فستیوال جهانی تئاتر کودکان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۹, ۱۳۵۴.
قطعنامه ی ششمین گردهم آیی کتابداران روستائی کانون, تهران - شهریور ماه ۱۳۵۴ ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۴-۵, ۱۳۵۴.
کانون در سال گذشته. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۷, ۱۳۵۴.
نادر ابراهیمی, کلاغ ها. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۴.
ژرژ فون ویلیه, کودک، سرباز و دریا. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٣٥ص, ۱۳۵۴.
سیروس طاهباز, کوشش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه ی تهیه ی کتاب و گسترش کتابخوانی کودکان و نوجوانان ایران. فصلنامه کانون, صص ۱۸۲-۱۹۴, ۱۳۵۴.
داریوش حقیقی طلب, گردهم آیی کتابداران روستایی کانون, تهران ۲۰-۱۵ شهریور ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۴.
غلامرضا امامی, گردهمائی و همدلی دانایان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۶، ۱۷, ۱۳۵۴.
گزارش مجمع بین المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنائی و همکاری جهانی, تهران، ۲۵-۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۳-۱۳، ۱۵, ۱۳۵۴.
احمد محمدی بندری, گزارشی از روستا : بازدیدی از کتابخانه ی سیار ایل عرب و باصری. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۴, ۱۳۵۴.
سیروس طاهباز, گزارشی از مجمع انتشارات مشترک آسیا ، ژاپن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۱, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته. فصلنامه کانون, صص ۱۷۹-۱۸۱, ۱۳۵۴.
شورای کتاب کودک, گسترش ادبیات کودکان در ایران در دهه ی گذشته ایران. فصلنامه کانون, صص ۱۷۹-۱۸۱, ۱۳۵۴.
نورمن هانتر, ماجراهای باور نکردنی پروفسور برانشتام. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤٦ص, ۱۳۵۴.
منصوره فاطمی, مارمولک کوچک اتاق من. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۶ ص, ۱۳۵۴.
موفقیت جهانی دیگری برای رخ. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۴], ۱۳۵۴.
موفقیت های تازه برای کتاب های کودکان ایران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱], ۱۳۵۴.
میزگرد رستاخیز: جامعه ما در تربیت کودکان کمبود فراوان دارد. رستاخیز, ص ۱۱, ۱۳۵۴.
نگاهی به فستیوال های گذشته. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۸، ۲۴, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
۴۰ فیلم در پنج سال ( کارنامه ی مرکز سینمایی کانون ). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۷-۲۸, ۱۳۵۳.
فریده پزشکیان, آشنائی با یک همکار. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۵۳.
افتخاراتی که در سال ۱۳۵۳ برای کانون فراهم آمد. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۳.
اولین کتابخانه کودک سیار شهری در شهرستانها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۷, ۱۳۵۳.