کاربرگه

Found 252 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب علمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
لیدى بریجی پلاودن, رادیو تلویزیون. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۴.
لیدى بریجی پلاودن, زمین. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۴.
ستیگ هادنیوس, زندگی در یونان باستان. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۵۴.
ایروینگ آدلر, سرگذشت آهن و میخ. امیركبیر؛ كتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۵۴.
لیدی بریجی پلاودن, عکاسی. پدیده, تهران, ص (۶۴)ص, ۱۳۵۴.
لیدى بریجی پلاودن, عکاسى. پديده, تهران‌, ص [٦٤] ص, ۱۳۵۴.
ليدى بريجي پلاودن, گازها. پديده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۴.
پادندروف، ایلا و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان. گزارش شورای کتاب کودک, ص ١٢-١٩, ۱۳۵۴.
زیگموند لاوین, مهاجران. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران, ص ۱۶۷ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
ایروینگ آدلر و خرمشاهی, بهاء الدین, آبیاری, بیابانها را باغ و بوستان کنیم. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ص, ۱۳۵۳.
ایروینگ آدلر, آبیارى, بيابانها را باغ و بوستان كنيم. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۴۷ص, ۱۳۵۳.
رودا گلدستین, ابزارهای دانشمندان. [اميركبير]، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۵۳.
شرلی میلر, بیائید درخت انتخاب کنیم. انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی, تهران, ص ۲۹ص, ۱۳۵۳.
پ‍رن‍دگ‍ان. دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌, تهران, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۳.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, حیوانات خانه. بعثت, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۳.
دیوید جکسون, دنیای پرشکوه مهندسی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٩٢ص, ۱۳۵۳.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, راز صحرا. بعثت, [تهران], ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, شهر زنبوران. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ٣١ ص, ۱۳۵۳.
مارگریت رایش لرنر, فکر می کنی کیستی؟:, (داستان وراثت). امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۵۳.
م‍اه‍ی‍ان. پديده, تهران, ص ۲۶ص‌, ۱۳۵۳.
ماهیها. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
جان ناپیر, اجداد بشر. پدیده, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۲.
باران. پدیده, تهران, ص ۲۴ص, ۱۳۵۲.
چارلز هنری ماکسول نایت, پ‍س‍ت‍ان‍داران‌ ک‍وچ‍ک‌ آب‍زی‌. پديده, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۲.
تخم ها. پدیده, [تهران], ص ۲۴ص, ۱۳۵۲.
گوین وورز, جانوران دریا. پدیده, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۲.
لیدى بریجی پلاودن, جنگ و اسلحه. پدیده, تهران, ص ٦٤ ص, ۱۳۵۲.
ليدى بريجي پلاودن, حشرات. پديده, تهران‌, ص ۶٤ ص, ۱۳۵۲.
گوین وورز, حیوانات قطب شمال. پدیده, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۲.
خانه. پدیده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
دیوید پاى, خفاش ها. پدیده, تهران, ص ٣٢ص, ۱۳۵۲.
خورشید. پديده, تهران‌, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
خورشید. پدیده, تهران, ص (۲۴)ص, ۱۳۵۲.
فرانک باک, در دل جنگل. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٦٨ص, ۱۳۵۲.
دریا. پديده, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۲.
دندان. پدیده, تهران, ص ٢٦ص, ۱۳۵۲.
ویلیام الگین سوینتون, دنیای دینوسورها. پدیده, تهران, ص ۳۲ص, ۱۳۵۲.
رودخانه. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۲.
زندگی در دریا. پدیده, تهران, ص ۲٤ ص, ۱۳۵۲.
فرانسیس داونز اومانی, زندگى حیوانات در قطب جنوب. پدیده, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.