کاربرگه

Found 1342 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
دیوید واتسون, چ‍ارل‍ی‌ چ‍اپ‍ل‍ین‌. كوروش, تهران, ص ۴۸ ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, چ‍رخ‍ه‍ای‌ ج‍ور واج‍ور. پ‍روگ‍رس, مسكو, ص (۱۶) ص, نوشته شده.
ی‍وگ‍ن‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ی‍اک‌, چ‍گ‍ون‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رق‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ک‍ن‍د. گ‍وت‍م‍ب‍رگ, تهران, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, چ‍وب‍دس‍ت‍ی‌ ن‍ج‍ات‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
مری جون گرسون, چرا آسمان دور است. پدیده, تهران, ص ۳۴ص, نوشته شده.
چگونه از انرژی استفاده میکنیم, کتاب علوم خوب برای دانش آموزان (بویژه دوره راهنمایی). گوتنبرگ, بی جا, ص ٤٢ص, نوشته شده.
ب. ژتیکف, چگونه من انسان کوچولوئی را صید کردم، خانه کوچولوی سفید. گوتمبرگ, بی جا, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
چند داستان برای کودکان و نوجوانان, از ادبیات روس. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٩٢ص, نوشته شده.
چند نوول از آثار نویسندگان شوروی. پروگرس, بی ج, ص ٣١٢ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, چنین بچه ای هم هست. پروگرس, بی ج, ص [١٤] ص, نوشته شده.
چوپان زرنگ و دزدها. معراجی, بی ج, ص ٣٩ص, نوشته شده.
وان یون, چهار دوست قدیمی. جوانه, بی جا, ص [٤٠]ص, نوشته شده.
چهار کیسه جواهر. معراجی, تهرا, ص ٣٩ص, نوشته شده.
جنیفر و. دی, حشره چیست؟. امیرکبیر, بی جا, ص ٣١ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, حیوانات گذشته. ابن سینا، دانش، فرانکلین, بی جا, ص ٣٦ص, نوشته شده.
سرگی ولادی میخالکوف, خ‍رس ‌ه‍ای‌ ش‍اد, م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ روس‍ی‌. غزالي, تهران, ص ۱۳۶ص‌, نوشته شده.
دالا رج‍ا, خ‍رس‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍ا را دوس‍ت‌ م‍ی ‌داش‍ت‌. پ‍ارلاک, بی جا, ص ۸۳ ص, نوشته شده.
ا ب‍ری‍س‍ف‌, خ‍ورش‍ی‍د در آون‍ده‍ا. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۰ ص, نوشته شده.
خارپشت - سنجاب موش زمستان خواب. پدیده, تهران, ص (۲۴)ص, نوشته شده.
خانه ای روی درخت. معراجی, تهرا, ص ٣٩ص, نوشته شده.
خانه‏ سازى خوک کوچولوها. پديده, تهران, ص [١٢] ص, نوشته شده.
زینائیدا الکساندروا, خرسک من. پروگرس, مسکو, ص [١٦]ص, نوشته شده.
فرناند ناتان, خرگوش کوچولو، نهنگ، فیل. سازمان نشر اندیشه و فرهنگ, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
اسكارى, خرگوش کوچولوى من. پدیده, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
خرگوش و پرنده آبى. پدیده, تهران, ص [١٢]ص, نوشته شده.
خرگوش های کوچولو. پدیده, تهران, ص [٨] ص, نوشته شده.
خلیفه ای که لک لک شد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, نوشته شده.
خوراکیها. بی تا, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
خیاط کوچولو. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ۳۲ص, نوشته شده.
جک لندن, داس‍ت‍ان‌ ک‍ی‍ش‌ اس‍ک‍ی‍م‍و. گوتنبرگ, بی جا, ص ۱۵ ص, نوشته شده.
پ. کیپلیک, داس‍ت‍ان‍ی‌ از ب‍چ‍ه‌ ف‍ی‍ل‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
یوهانا (هویسر) اشپیری, داستان پسر چوپان. مطبعه بروخیم, بی جا, ص ٦١ص, نوشته شده.
داستان س‍ه‌ پ‍ی‍ش‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌. ت‍رج‍م‍‍ان, بی جا, ص ۳٤ص, نوشته شده.
آرکادی پتروویچ گایدار, داستان سر جنگی و راز نگهداری مالشیش کیبالشیش. ارمغان, بی ج, ص ٣٢ص, نوشته شده.
ابراهیم رئیس, داستانهائی از تاریخ اسلام. الهام, بی جا, ص ج٢، ٣, نوشته شده.
داستانهای شیرین, مجموعه ای از بهترین داستانهای آموزنده جهان برای کودکان. سعیدی, بی جا, ص ١٢٨ص, نوشته شده.
داستانهای شیرین کودکان. موسسه مطبوعاتی شرق, بی جا, ص ١١٢ص, نوشته شده.
داستانهای مصور: کیهان بچه‏ها. [کیهان بچه ها], تهران, ص ج, نوشته شده.
آناتولی گئورگی یویچ آلکسین, داستانی بسیار هولناک, رمان جنایی و پلیسی که دانش آموزی بنام آلیک دتکین نوشته است. پروگرس, بی ج, ص ١٣٣ص, نوشته شده.
فاضل اسکندر, داستانی چند, وقتی که من یابنده ای خوش شانس بودم. پروگرس, مسکو, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.