کاربرگه

Found 24 results
فیلترها: پدیدآورنده is عیسی صدیق  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عیسی صدیق, آموزش و پرورش در ایران جدید و معاصر. در دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ایران و اسلام, صص ص. ۱۹۲-۲۰۵, نوشته شده.
۱۳۵۷
عیسی صدیق, صدیق، عیسی, ش نویسنده. ۱۳۵۷.
۱۳۴۱
عیسی صدیق, سازندگان واقعی ملت, لزوم ایجاد دانشسراها برای تربیت معلم ". یغما (ضمیمه), ص ۱۸ ص, ۱۳۴۱.
۱۳۳۹
عیسی صدیق, آموزشگاه های فردا. یغما, صص ۲۷۳–۲۷۹, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, بخشنامه ها و دستورها : اداره کل فرهنگ استان .. شهرستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۲۳-۱۲۴, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, بخشنامه ها و دستورها : اداره کل فرهنگ استان .. شهرستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۱۴-۱۱۵, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها : آئین نامه امتحانات ابتدائی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۶-۵۰, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها: آئین نامه شورای فرهنگ شهرستانها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۵-۴۶, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها: احترام معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۱, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, دستورها و بخشنامه ها: تهیه خانه برای معلمین. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۴-۴۵, ۱۳۳۹.
عیسی صدیق, نامه اداری. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
عیسی صدیق, نظرآزمایی : کتابهای درسی. راهنمای كتاب, صص ۹-۱۲, ۱۳۳۸.
۱۳۲۷
عیسی صدیق, اصلاحات فرهنگی را از کجا باید آغاز کرد ؟. اطلاعات ماهیانه, ص ٣-٤، ٣٩-٤١, ۱۳۲۷.
۱۳۲۳
عیسی صدیق, آئین نامه شرایط تأسیس دبیرستان و کلاس های متوسطه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳۳-۶۳۴, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳۸-۶۴۰, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه : دبستان ..، دبیرستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۲-۵۵, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : آقای مدیر دبستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵۶-۵۵۷, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : اداره فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵۸-۵۶۰, ۱۳۲۳.
عیسی صدیق, بخشنامه ها : اداره فرهنگ، دبستان های چهار کلاسه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۴۲, ۱۳۲۳.
۱۳۲۲
عیسی صدیق, نشریه زبان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۲۲.
۱۳۲۱
غلامحسین مجیدی آهی و صدیق, عیسی, تاریخچه ی دانشسرایعالی و هدف تربیت دبیر در ایران, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران, تهران, ص ۶۰ص., ۱۳۲۱.
۱۳۱۷
عیسی صدیق, روش‌ ن‍وی‍ن‌ در ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش. ش‍رک‍ت‌ طب‍‍ع‌ ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ن، ٥١١ص, ۱۳۱۷.