کاربرگه

Found 92 results
فیلترها: کلیدواژه is گوتنبرگ  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۸
سوفی سگور, دزد کوچولو و خوک مست. گوتنبرگ, تهران, ص ٧٨ص, ۱۳۳۸.
۱۳۳۷
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیور توایست. گوتنبرگ, تهران, ص ج ۱, ۱۳۳۷.
چارلز دیکنز, ماجراهای اولیورتویست. گوتمبرگ, تهران, ص ۴۲۳ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
ژول ایپولیت لرمینا, پسر کنت مونت کریستو. گوتمبرگ, تهران, ص ٢ج, ۱۳۳۶.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. گوتمبرگ‌, تهران‌, ص ۳٣٧ص‌, ۱۳۳۶.
میشل زواکو, قصر سن پل, ژان دلاور. گوتنبرگ, تهران, ص ج, ۱۳۳۶.
آلکساندر دوما, کنت مونت کریستو, (مصور). گوتمبرگ, تهران, ص ٦٦ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
ژول ورن, جزیره اسرار آمیز. گوتمبرگ, تهران, ص ١٤ج, ۱۳۳۵.
ژان ژاک روسو, هلوئیز جدید, یا نامه های دو عاشق. گوتمبرگ, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۳۳۵.
۱۳۳۴
مارک تواین, شاهزاده و گدا. گوتمبرگ, تهران, ص ٢٥٣ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۳
عمادالدین عصار, اسرار حقه‏بازی. گوتمبرگ, تهران، مشهد, ص ١٢٧ص, ۱۳۳۳.
۱۳۳۲
حسینقلی مستعان, عشق مقدس. گوتمبرگ‌, تهران, ص ١٥٢ ص, ۱۳۳۲.