کاربرگه

Found 269 results
فیلترها: پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عباس یمینی شریف, شعر گاو. بازی کودکان, ص [٧], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعر گنجشک. بازی کودکان, ص [٧], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعر مزرعه پنبه یا کار و استراحت. بازی کودکان, ص ٧, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعر نی نی کوچولو, از یک تا ده ". بازی کودکان, ص [٧-١٠], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعرهای کودکان. بازی کودکان, ص ٣, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, صنعت و طبیعت. بازی کودکان, ص ٦, نوشته شده.
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, غاز طلائی. کیهان بچه ها, بی جا, ص [٢٦] ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, فقط محبت شماست ... بازی کودکان, ص ٢, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کثیف. بازی کودکان, صص [۱-۲], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کفش کهنه. بازی کودکان, ص [٦], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کلید و گنجه. بازی کودکان ( جهان تربیت ), ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کودکان شاد. بازی کوکان, ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گاو و سبزه زار. بازی کودکان, ص ۳, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گفتگوی من و ماه. بازی کودکان, ص [١-٦], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گفتگوی نسرین و شیرین. بازی کودکان, ص [٧-٨], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گنجشکها و آلبالو. بازی کودکان ( جهان تربیت ), ص ٥, نوشته شده.
هیات امنای پبیا, مدرک تحصیلی درجه فوق لیسانس در رشته هنر از دانشگاه کلمبیا. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ٢ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, مسابقه. بازی کودکان, ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, من و آهنگر. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ١١, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, مورچه. بازی کودکان, ص ٥, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, میز و چراغ. بازی کودکان, ص ٣-٦, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نسیم اسفند. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ۶, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نسیم اسفند. بازی کودکان, ص ۲, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نشانی باد. بازی کودکان, ص [٦], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, وقت درس. بازی کودکان, ص [١٠], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, هشیار باش – هشیار باش. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ١٠, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, هفت سین. بازی کودکان ( جهان تربیت ), ص ٦, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, همین و همین. بازی کودکان, ص [٤], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, همین و همین. بازی کوکان, ص ١٠, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, یار مهربان. بازی کودکان, ص ٧, نوشته شده.
۱۳۷۲
عباس یمینی شریف, شعر کودکان و نوجوانان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۵۳]–۱۶۹, ۱۳۷۲.
۱۳۷۰
عباس یمینی شریف و باغچه بان, ثمینه, منتخبی از اشعار عباس یمینی شریف. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٣٧-٦٨, ۱۳۷۰.
۱۳۶۸
عباس یمینی شریف, یمینی شریف، عباس, ش شاعر / نویسنده ⁄ آموزگار⁄ مدیر مدرسه⁄ روزنامه نگار. ۱۳۶۸.
۱۳۶۳
ماریا گریپه و یمینی شریف, عباس, نوشتن برای کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٧٧]–٨٤, ۱۳۶۳.
۱۳۶۰
عباس یمینی شریف, چهره جنگ در ادبیات کودکان و نوجوانان. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۲۸-۴۷, ۱۳۶۰.