کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is عایشه بنت الشاطی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عایشه بنت الشاطى, قهرمان کربلا: زینب، دختر علی علیه ‏السلام. سعیدی، انتشارات مجله ماه نو, تهران, ص ١٤٤ ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
عایشه بنت الشاطى, مادر پیامبر. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٣ ص, ۱۳۵۳.