کاربرگه

Found 1342 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ایوان جوان و عاقل. گوتنبرگ, تهران, ص ٢٧ص, نوشته شده.
والنتین کاتایف, بابونه هفتگونه. پروگرس, [مسكو], ص ٢٢ ص, نوشته شده.
بادکنک فروش. پدیده, تهران, ص [٨] ص, نوشته شده.
باران. بى تا, بی جا, ص ٢٤ص, نوشته شده.
چارلز کیپلینگ, باران، باد و خورشید. سازمان نشر اندیشه و فرهنگ سیمین دخت, تهران, ص [٣٢]ص, نوشته شده.
بازوی بریده شده. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
ن خاور, باغ وحش طلائی. بی نا, بی جا, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
ا. فریبرگ, بایو. گوتنبرگ, تهران, ص [١٢]ص, نوشته شده.
ببر. پدیده, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
یا آکیم, بچه بیکاره‌. پروگرس‌, [مسكو], ص [۱٦] ص‌, نوشته شده.
بچه فیل سیرک. پدیده, تهران, ص [٨] ص, نوشته شده.
ایلیا یاکوولیویچ مارشاک, بچه گربه لجباز. گوتنبرگ, تهران, ص ١٣ ص, نوشته شده.
هلن اورس, بچه گربه مقلد. نورجهان, تهران, ص [٢٦] ص, نوشته شده.
اکبر نعمتی, بچه‏ها سلام من آب هستم. صدای جوان, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
بچه های دنیا. پدیده, تهران, ص ٢٠ص, نوشته شده.
روز الیزه انسیل, بچه های سووتو. کتیبه, بی جا, ص ص [٢٣], نوشته شده.
بچه‏هاى دنیا. پدیده, تهران, ص ٢٠ص, نوشته شده.
برف. بی تا, بی جا, ص ۲۴ص, نوشته شده.
عزیزه احمد اووا, برف بهار. بی نا, بی جا, ص [١٤]ص, نوشته شده.
جان پیلگریم, برف در مزرعه توت جنگلى. پدیده, تهران, ص [۲٤] ص, نوشته شده.
شکور بک بیشن علی یف, بره شاخدار. پروگرس, بی ج, ص [٢٢] ص, نوشته شده.
جان پیلگریم, بزى به نامامیلى. پدیده, تهران, ص [۲٦] ص, نوشته شده.
ریچارد کندی, بگذار پرنده ها بخوانند. سیمین دخت، نشر اندیشه و فرهنگ, بی جا, ص ٤٧ص, نوشته شده.
هرژه, بمب سرما. اوریژینال, بی جا, ص ٤٨ص, نوشته شده.
بارانووا, بورکا و سگش تیاپا, حکایت درباره سگهائی ولگرد که بعدا شهرت یافته اند. پروگرس, مسکو, ص ١٦٧ص, نوشته شده.
م بولاتف, به فرمان ماهی. پروگرس, مسکو, ص ٢٣ص, نوشته شده.
بهترین داستانهای کودکان. معرفت, تهران, ص ٨٤ ص, نوشته شده.
مونرو لیف, بیائید خوبتر بشویم. بی نا, بی جا, ص ۷۹ص, نوشته شده.
جان پیلگریم, بیچاره آقاىنى‏بل. پدیده, تهران, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
ویکتور ماری هوگو, بینوایان. سپیده، کورش, تهران, ص ٤٧ص, نوشته شده.
ویکتور ماری هوگو, بینوایان. معرفت, بی جا, ص ٨٨ص, نوشته شده.
ف‍لام‍اری‍ون‌, پ‍رل‍ت‌, "ق‍طره‌ آب‌". گوتنبرگ, تهران, ص ۲۳ ص, نوشته شده.
کنستانس جی. فاستر, پ‍رورش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در ‌اطف‍‍ال‌. ص‍فیعلیشاه, بی جا, ص ۸۰ص‌, نوشته شده.
جک لندن, پ‍س‍ر آف‍ت‍اب‌. كانون معرفت, تهران, ص ۲۴۰ ص, نوشته شده.
چارلز اسپین ورال, پ‍ی‍ک‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌. بی نا, بی جا, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
پرده از رازها برکنار میشود. پروگرس, مسکو, ص ج, نوشته شده.
پاملا ناش, پروانه ها. س‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌دخ‍ت‌, بی جا, ص (۱۶)ص‌, نوشته شده.
پروین بدبستان می رود. پدیده, تهران, ص [٨] ص, نوشته شده.
ریچارد باود, پژوهش در دنیای زیر آب. پدیده, تهران, ص ٥٥ص, نوشته شده.
پسر کوچولو. پدیده, تهران, ص [٨] ص, نوشته شده.