کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is منابع دیداری شنیداری and پدیدآورنده is اسماعیل واثقی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
شاپور قریب, خانی, مهدی امیرق, واثقی, اسماعیل, داوری, فریبا, و یاقوتی, عبدالله, سه ماه تعطیلی . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ۱۳۵۶.