کاربرگه

Found 27 results
فیلترها: کلیدواژه is ابن سینا  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ابن سینا(۱۱). ص ص١١, نوشته شده.
ابن سینا(۲۷). ص ص٢٧, نوشته شده.
ابن سینا(۷). ص ص٧, نوشته شده.
۱۳۵۷
علی باباچاهی, سوغات بهار, یک شعر بلند برای کودکان و نوجوانان. ابن سینا, تبریز, ص ٢٥ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
چتین ئونر, تاج گلی. ابن سینا, تبریز, ص ٧٨ص, ۱۳۵۶.
علی باباچاهی, چه کسی در قفس را باز کرد؟, برای کودکان و نوجوانان، شعر بلند. ابن سینا, تبریز, ص ٣٩ص, ۱۳۵۶.
آلکسی نیکالایویچ تولستوی, روب‍اه‍ی‌ ک‍ه‌ س‍رش‌ ک‍لاه‌ رف‍ت‌!. ابن‌سينا, تبريز, ص ۲۴ص‌, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
داریوش عباداللهی واحد, مرداب انزلى. ابن‌سينا, تبريز, ص ٥٤ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
داریوش عباداللهی واحد, راسوی شجاع. ابن سینا, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, ماجراى مرد هیزم‏شکن و خرس. ابن‌سينا, تبريز, ص ٣٤ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
فریده فرجام, زنجیر عمو زنجیرباف. ابن سینا, تبریز, ص ۱۵ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۶
صمد بهرنگی, اولدوز و عروسک سخنگو. ابن سینا, تبریز, ص ۶۰ ص, ۱۳۴۶.
آنتوان دو سنت اگزوپری, شازده کوچولو. ابن سینا, تهران, ص ٥٦ص, ۱۳۴۶.
مصطفی موسوی طبری, عباس میرزا قاجار, شرح حال و سیاست و خدمات او. ابن سینا, تهران, ص ٢٥١ص, ۱۳۴۶.
سروش تجلی بخش, نادر شاه. ابن سینا, تهران, ص ٢٢٦ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
عباس یمینی شریف, بازی با الف با. ابن سینا, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
ریونو سوکه آکوتاگاوا, راشومون, و داستانهای دیگر. ابن سینا, تهران, ص ١٣٣ص, ۱۳۴۴.
جون والش آنگلاوند, کتاب دوستی و محبت‌. ابن سینا, تهران, ص [٣٢] ص‌, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
برتا موریس پاركر, جانداران سراسر اعصار. ابن سینا, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
سمیوئل تیلر کولریج, دو داستان دریا سالار پیر و پیشتاز سپید. ابن سینا, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۴۲.
شارل پرو, مرد ریش آبی. ابن سینا, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۴۲.
۱۳۳۷
آلبرت بیگل پین, مارک تواین, از کودکی تا شهرت. ابن سینا, تهران, ص ١٧٣ص, ۱۳۳۷.
۱۳۳۴
سوفی سگور, فلیسی. ابن سینا, تهران, ص ١٥٣ص, ۱۳۳۴.