کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه تكرار پذیر and پدیدآورنده is صادق چوبک  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۷
صادق چوبک, از فولکلورهای ایرانی: پیرزن و شغال. سپیده فردا, ص [۲۰]-۲۶, ۱۳۳۷.