کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: باغچه بان ،جبار(رئ‍یس‌ جم‍عی‍ت‌ حمایت‌ کودکان‌ کر و لال‌ و کور)، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۵
جبار باغچه بان, برگزاری نمایش برای کمک به جمعیت حمایت از کودکان کرولال. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۸ص, ۱۳۲۵.