کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is مقاله نامه and پدیدآورنده is لیلی آهی (ایمن)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
بهجت عرفانی محسنی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کامل دوره شش ساله پیک دانش‌آموز تا پایان سال ۱۳۴۹, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.
مصطفی رمضانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی نشریه فعلی شورای کتاب کودک (از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۴۹), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.