کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is تحليل محتوا  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ربابه بهروزی و بهنام, جمشید, مفاهیم خانواده (نقش افراد) در کتابهای درسی دوره پنج ساله ابتدایی سال ۳۶-۲۵۳۵, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۸۳ص., نوشته شده.
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
جعفر صارم صفاری و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, سیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۵۲ ص., ۱۳۵۸.
لیلی توفیقی داریان, ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۳۸ص., ۱۳۵۸.
۱۳۵۶
علی زائر دارابی و محسنی, نیک چهره, تحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش, بررسی تصویر زن و مرد در کتابهای مزبور, ش روانشناسی تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۷ص., ۱۳۵۶.
مهناز ملکی معیری و حری, عباس, نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۴۵۲ص., ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
حسین نجف آبادی فراهانی و افشنگ, جمشید, تحلیل محتوای کتابهای فارسی اول و دوم و سوم راهنمایی, ش علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۳۸ص., ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
راشل لایمن فیلد و نظامی, اسعد, تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۱۲۴ص., ۱۳۵۲.