کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is تحلیل محتوا  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
ربابه بهروزی و بهنام, جمشید, مفاهیم خانواده (نقش افراد) در کتابهای درسی دوره پنج ساله ابتدایی سال ۳۶-۲۵۳۵, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۸۳ص., نوشته شده.
۱۳۶۲
فاطمه مرتضایی فرد و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ سال بین سالهای ۱۳۵۵-۱۳۶۰, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۶۲.
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
جعفر صارم صفاری و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, سیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۵۲ ص., ۱۳۵۸.
لیلی توفیقی داریان, ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۳۸ص., ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
شهلا رازپوش و آهی (ایمن), لیلی, بررسی مفاهیم اجتماعی در کتابهای مناسب کودکان در ایران. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
الهه سیداحمدیان و آهی (ایمن), لیلی, بررسی مفاهیم و رفتارهای اجتماعی در کتابهای مناسب نوجوانان. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
شهپر مرادی و نیک گهر, علیت در داستان های کودکان, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۱۳۱ص., ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
علی زائر دارابی و محسنی, نیک چهره, تحلیل محتوای کتابهای فارسی کلاسهای اول و دوم و سوم متوسطه نظام جدید آموزش و پرورش, بررسی تصویر زن و مرد در کتابهای مزبور, ش روانشناسی تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۷ص., ۱۳۵۶.
مهناز ملکی معیری و حری, عباس, نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی در زمینه‌های علوم و علوم اجتماعی در فارسی برای کودکان و نوجوانان, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۴۵۲ص., ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
حسین نجف آبادی فراهانی و افشنگ, جمشید, تحلیل محتوای کتابهای فارسی اول و دوم و سوم راهنمایی, ش علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۳۸ص., ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
راشل لایمن فیلد و نظامی, اسعد, تجزیه و تحلیل کتابهای فارسی ابتدایی اولین دوره (۱۳۰۸) و آخرین دوره (۱۳۴۵). دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۱۲۴ص., ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
نورالله مرادی و صدیقی, غلامحسین, کتابهای درسی چهار کلاس ابتدایی از ۱۳۲۰-۱۳۵۰ و تأثیر وقایع اجتماعی در آنها. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, تهران, ص ۱۰۴ص., ۱۳۵۰.
۱۳۱۶
حسین فرخ پارس, مطالعه و تحقیق در کتب ابتدائی وزارت معارف (از اول تا چهارم), ش ادبیات. دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, تهران, ۱۳۱۶.