کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is نظام‌ آموزشی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
طرح مقدماتی اصلاح آموزش و پرورش کشور, ش ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل مطالعات و برنامه ها. وزارت آموزش و پرورش، اداره کل مطالعات و برنامه ها, تهران, ص ۴۳ص., نوشته شده.
۱۳۵۱
محمد تقی مظفری و ساروخانی, باقر, آموزش و مشخصات آن در کودکان و جوانان در ایران امروز. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دپارتمان علوم اجتماعی, تهران, ص ۹۹ص., ۱۳۵۱.
احمد اقتداری, خدامی, عباس, ظهیری, داراب, محمودی, حسین, و ابوالفتح, مهین, سنجش علاقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون, ش مشاوره و راهنمایی. دانشسرای عالی, تهران, ص ۵۸ص., ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
نورالله مرادی و صدیقی, غلامحسین, کتابهای درسی چهار کلاس ابتدایی از ۱۳۲۰-۱۳۵۰ و تأثیر وقایع اجتماعی در آنها. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, تهران, ص ۱۰۴ص., ۱۳۵۰.