کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is سهراب سلیمی and پدیدآورنده is سهراب سلیمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
سهراب سلیمی و موحد دیلمقانی, خلیل, بررسی تئاتر کودکان و نوجوانان, ش هنرپیشه‌گی و کارگردانی. دانشگاه هنرهای دراماتیک, تهران, ص ۷۳ص., ۱۳۵۷.