کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is پایان نامه and پدیدآورنده is رابرت راجرز  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
محسن رهنمایی و راجرز, رابرت, تحقیقی درباره کتابخانه‌های عمومی و کودکان در استان گیلان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, شیراز, ص ٤٧ ص, ۱۳۵۶.
محمد علی ا مهرامی و راجرز, رابرت, کتابخانه‌های عمومی و کودکان در استان آذربایجان شرقی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, شیراز, ۱۳۵۶.