کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی ماجرایی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آسترید لیندگرن (اریکسون), دزد در جنگل نیست. پدیده, تهران, ص ١٥١ص, نوشته شده.
راسل (راس) منینگ, ماجراهای فیلیپر. کورش, تهران, ص ٤٨ص, نوشته شده.
نعره جنگ. امیرکبیر، کتابهای طلایی, تهران, ص ٣٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
بهزاد گل افرا, آدمکهای مقوایی. کانون نشر, تهران, ص ٢١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها شما در هر کاری آزادید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٤٤] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها جشن می گیرند. گوتنبرگ, تهران, ص ۵۵ ص, ۱۳۵۳.
جان کریستوفر, برکه‏ ى آتش. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ٢٣٥ص, ۱۳۵۳.
جان کریستوفر, شهر طلا و سرب. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۱۴ص, ۱۳۵۳.
۱۳۴۹
کلایو استیپلز لوئیس, شیر و جادوگر. اميركبير، فرانکلين, تهران, ص ١٩٣ ص, ۱۳۴۹.
جان کریستوفر, کوههای سفید. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٠٨ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
ایلین کالول, باز هم قصه بگو. پدیده, تهران, ص ١٤٨ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۳
الزی کرایسلر سیگار, دریانورد پهلوان. اميرکبير، کتابهای طلائی, تهران, ص ۶۳ص, ۱۳۴۳.