کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی جادویی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
لایمن فران باوم, جادوگر شهر زمرد. بنگاه نشر اندیشه، فرانکلین, تهران, ص ۲۰۸ص, ۱۳۵۴.
لایمن فران باوم, جادوگر شهر زمرد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٦ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
کارلو کولودی, آدمک چوبی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
بل لوئیز رابينسون, آرت‍ورش‍اه‌ و ب‍ه‍ادران‌ م‍ی‍زگ‍رد. ن‍ی‍ل‌؛ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۸۸ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
کارلو کولودی, پینوکیو, آدمک چوبی. کتابهای جیبی، فرانکلین, تهران، [نیویورک], ص ٢٤٠ص, ۱۳۵۱.
کارلو کولودی, پینوکیو: آدمک چوبى. کتابهاى جيبى، فرانکلين, تهران، [نیويورك], ص ۲۴۰ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
آلن گارنر, الیدور. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران‌, ص ۲۱۰ ص, ۱۳۴۹.
کلایو استیپلز لوئیس, شیر و جادوگر. اميركبير، فرانکلين, تهران, ص ١٩٣ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
پاملا تراورز, مرى پاپینز. اميركبير، فرانكلين, تهران‌, ص ١٠٢ص, ۱۳۴۸.
آسترید لیندگرن (اریکسون), میو.. میو عزیزم. پدیده, تهران, ص ١٧٢ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۰
لازار لاگین, ابن خطاب. گوتنبرگ, تهران, ص ٣١٥ ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۸
کارل چاپک, داستانهای جن و پری. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۲۵۹ص, ۱۳۳۸.