کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۸۰
اخباری آزا مینا, بررسی تطبیقی آثار هانس کریستین اندرسن و صمد بهرنگی. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, ص ٥٨-٧٧, ۱۳۸۰.
۱۳۷۸
محمد هادی محمدی, افسانه های دینی ایران باستان. پژوهشنامه ادبیات کودکان و نوجوانان, صص ۱۴-۲۵, ۱۳۷۸.
۱۳۷۶
آرزو انوار, بررسی تطبیقی محتوای مجله کیهان بچه ها در نیمه سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨١-٨٣, ۱۳۷۶.
پاشنه آشیل مطبوعات کودک و نوجوان کجاست ؟, گزارشی از یک میزگرد با حضور: فریدون عموزاده خلیلی، فریدون صدیقی، شهرام شفیعی ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٣٥-٦٠, ۱۳۷۶.
حسین زاده، منصور, پیشینه پیدایی پیک ها. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۶.
فرید قاسمی, نونهالان ایران, معرفی یک نشریه ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.
آرزو انوار, یادی از ایرج جهانشاهی, بنیانگذار نشریات پیک، نویسنده و ویراستار کودکان و نوجوانان، همراه با مروری بر پیشینه پیدایی پیک ها ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.
۱۳۷۵
حسین زاده، منصور, کمیکهای مصور در مجله های کودکان قبل از انقلاب. پژوهشنامه کودک و نوجوان, صص ۴۹-۵۶, ۱۳۷۵.
۱۳۷۴
شهرام رجب زاده, درآمدی بر شناخت فضاهای کودکانه در شعر فارسی. پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, ص ٦-٢١, ۱۳۷۴.