کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان علمی - آموزشى  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مارگارت ویزبراون, تخم طلائى. پديده, تهران, ص ۲٤ص, نوشته شده.
اسكارى, خرگوش کوچولوى من. پدیده, تهران, ص [١٦] ص, نوشته شده.
دکتر شفابخش. پدیده, بی جا, ص ۱۶ص, نوشته شده.
صدرالدین جزایری, یکى بود یکى نبود غیر از خدا هیچکس نبود. روزبه، کتابخانه بزرگ اسلامی, تهران, ص ٦٤ ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
مارسل مارلیه, مارتین در چهار فصل. بامداد, تهرا, ص [١٧] ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۲
محسن رمضانی, ساعت. پدیده, تهران, ص [١٤] ص, ۱۳۵۲.
گلبرت دلاهیه, مارتین در دهکده. بامداد, تهرا, ص ١٨ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
مونرو لیف, بچه ها خطر!. فرزین, تهران, ص [۴۸] ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۵
اسماعیل سعادت, خ‍ورش‍ی‍د. ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌، ف‍ر‌ان‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۳۱ص‌, ۱۳۴۵.
۱۳۳۷
برتا موریس پارکر, ابر و باران و برف. ابن سینا، فرانكلین, تهران، نیویورک, ص ٣٦ ص, ۱۳۳۷.