کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
نگاهی به فستیوال های گذشته. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۸، ۲۴, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
این هفته در تهران: کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تماشا, ص ۱۱۰, ۱۳۵۲.
درباره فستیوال فیلمهای کودکان تهران. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۱۵-۱۶, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
نخستین فستیوال بین المللی آثار فیلمسازان جوان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
درباره ی فستیوال فیلم های کودکان و نوجوانان. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۲۸-۲۹, ۱۳۵۰.