کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is حسین زاده، منصور  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۶
حسین زاده، منصور, پیشینه پیدایی پیک ها. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۶.
۱۳۷۵
حسین زاده، منصور, کمیکهای مصور در مجله های کودکان قبل از انقلاب. پژوهشنامه کودک و نوجوان, صص ۴۹-۵۶, ۱۳۷۵.
۱۳۶۶
حسین زاده، منصور, ترجمه کتابهای کودکان از آغاز تا امروز, میزان مطالب ترجمه در نشریات کودکان در بخش خصوصی، دولتی و مذهبی ". کیهان, ص ۶, ۱۳۶۶.