کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: کلیدواژه is پرورشگاه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
شهین دخت مجیدی و حری, عباس, نقش کتاب در سازندگی کودکان پرورشگاهی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
اطلاعات مختصری از سازمان تربیتی, ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان‌ ر‌ه‍‍ا ش‍ده‌ و ‌اطف‍‍ال‌ ب‍‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ". فردوسی, ص ٤٢-٤٣, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
بایبوردی، مهرآفاق, راهنمای معلم : دهکده کودکان چیست ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۳, ۱۳۴۹.
رنج بی یاری. مکتب مام, ص ۴۰-۴۳, ۱۳۴۹.
مصطفی باشی, گناهکاران بی نشان. مکتب مام, ص ۱۰-۱۳, ۱۳۴۹.
۱۳۴۲
هدیه برای کودکان بی سرپرست. کوشش, ص ۲, ۱۳۴۲.
۱۳۲۷
بازدید از دارالایتام مظفری. رستاخیز, ص ۲, ۱۳۲۷.
۱۳۰۹
کمک مؤسسات خیریه. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
۱۳۰۸
دارالایتام شیر و خورشید. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
نگاهداری اطفال رضیع. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.