کاربرگه

Found 11 results
فیلترها: کلیدواژه is پیک (نشریه)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۶
پاشنه آشیل مطبوعات کودک و نوجوان کجاست ؟, گزارشی از یک میزگرد با حضور: فریدون عموزاده خلیلی، فریدون صدیقی، شهرام شفیعی ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٣٥-٦٠, ۱۳۷۶.
حسین زاده، منصور, پیشینه پیدایی پیک ها. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۶.
آرزو انوار, یادی از ایرج جهانشاهی, بنیانگذار نشریات پیک، نویسنده و ویراستار کودکان و نوجوانان، همراه با مروری بر پیشینه پیدایی پیک ها ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.
۱۳۷۲
سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۴۸] – ۱۵۲, ۱۳۷۲.
۱۳۵۷
پای صحبت، ایرج جهانشاهی مدیر مسئول نشریات آموزشی, کودک، ریز بین تر از دیگران ". رستاخیز, ص ۱۴, ۱۳۵۷.
شعرهای پیک در رادیو و تلویزیون. پیک نوآموز, ص ٢٠, ۱۳۵۷.
۱۳۵۳
نقدها و نظرها: دستی از دور بر آتش ... پیک معلم و خانواده, ص ٦٦-٧٠, ۱۳۵۳.
۱۳۴۸
نقدها و نظرها: سخنی در سالگرد پیک. پیک معلم و خانواده, ص ٢١١-٢١٤, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
چه کنیم که مجله ها و کتابهای پیک بهتر مورد استفاده قرار گیرند ؟. پیک معلم و خانواده, ص ١٣٧-١٣٩, ۱۳۴۷.
ایرج جهانشاهی, سالگرد پیک. پیک معلم و خانواده, ص ١٨٣-١٨٥, ۱۳۴۷.