کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: گریپه، ماریا، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
ماریا گریپه و یمینی شریف, عباس, نوشتن برای کودکان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٧٧]–٨٤, ۱۳۶۳.
۱۳۵۳
ماریا گریپه, متن سخنرانی خانم ماریا گریپه, برنده جایزه هانس کریستن اندرسن ". گزارش شورای کتاب کودک, ص ٦-١٢, ۱۳۵۳.