کاربرگه

Found 13 results
فیلترها: کلیدواژه is ملاک های ارزشیابی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۲
معصومه سهراب (مافی), سخنی با نویسندگان جوان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۱] – ۱۹, ۱۳۷۲.
۱۳۵۸
معصومه سهراب (مافی), سخنی با نویسندگان جوان. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۷ – ۲۶, ۱۳۵۸.
۱۳۴۸
هازار، پل و آهی (ایمن), لیلی, کتابهای خوب کدامند ؟. در نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. ٤٧-٥٠, ۱۳۴۸.
شکوهی, معلم بی عشق کم حوصله است. آیندگان, ص ۸, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
عباسعلی کادری, مشخصات یک مدرسه خوب. ماهنامه آموزش و پرورش, ص مصور، عکس (سیاه و سفید), ۱۳۴۷.
۱۳۳۹
محمود صناعی, نظر آزمائی : خصائص ترجمه ادبی. راهنمای کتاب, ص ۱٦٣–١٦٥, ۱۳۳۹.
مهری آهی, نظر آزمائی : خصائص ترجمه ادبی. راهنمای كتاب, صص ۱۶۵-۱۶۷, ۱۳۳۹.
محمد علی جمالزاده, نظرآزمائی : خصائص ترجمه ادبی. راهنمای كتاب, صص ۱۵۴-۱۶۰, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
خواندنی ‌های کودکان, نظرآزمایی ". راهنمای کتاب, ص ٥١٩-٥٢١, ۱۳۳۸.
۱۳۱۷
ابراهیم صفا, خواندنیهای تفریحی نوآموزان اکابر و دبستان و تهیه کتابخانه برای آنها, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانی, تهران, ص ٤٨ص, ۱۳۱۷.