کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is مجموعه ها and پدیدآورنده is شهریار یاربخت  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
شهریار یاربخت, داستانهای شیرین ملی, مخصوص جوانان. سعیدی, بی جا, ص ١٢٦ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
شهریار یاربخت, قصه های کوتاه آموزنده, "بهترین قصه های مصور" مخصوص کودکان و نوجوانان کشور. کورش, تهران, ص ١١١ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۱
شهریار یاربخت, قصه های کوتاه ملل, مخصوص کودکان. البرز, تهران, ص ج., ۱۳۵۱.