کاربرگه

Found 25 results
فیلترها: کلیدواژه is الفباآموز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن رمضانی, الف - ب, "الفبای فارسی". پدیده, تهران, ص [١٤] ص, نوشته شده.
ناهید حقیقت, الفبای فارسی(۱۱). ص ص١١, نوشته شده.
ناهید حقیقت, الفبای فارسی(۱۳). ص ص١٣, نوشته شده.
ناهید حقیقت, الفبای فارسی(۲۷). ص ص٢٧, نوشته شده.
مهدی قلی هدایت, دستور تعلیم الفبا: برای تذکر خاطر آموزگاران. مطبعه مجلس, بی جا, ص ١٤٩ص, نوشته شده.
ذبیح بهروز, کودک دبیره. چاپخانه بانک ملی ایران, بی جا, ص ٣٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
مطهره طاهایی, الفبا با ورزش. [مطهره طاهائی], مشهد, ص [٤٢]ص, ۱۳۵۶.
ناهید حقیقت, الفبای فارسی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۳۶)ص, ۱۳۵۶.
۱۳۴۵
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا اشعار کودکان‌. امیركبیر، كتابهای طلائى‌, تهران, ص ٦٥ص‌, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, بازی با الف با. ابن سینا, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۶
محمد پروین گنابادی, چگونگی تدریس در کلاس اول. آموزش و پرورش, ص ٨-١٤, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
باغچه بان, الفبای سربازان, رهنماى مربيان. چاپخانه بانک ملى ايران, تهران, ص زم، ٤٩ ص, ۱۳۳۴.
نصرالله خوشنویسان, تحصیل قبل از هفت سال در دامن پدر و مادر, تجسم حروف با تصاوير رنگى. على اکبر علمى، اميركبير, تهران, ص [۲۶] ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۱
جبار باغچه بان, الفبای خودآموز برای سالمندان. علی اکبر علمی, تهران, ص ۷۴ص, ۱۳۳۱.
۱۳۲۷
جبار باغچه بان, الفبا. على اکبر علمى، مجلس, تهران, ص ٦٢ص, ۱۳۲۷.
۱۳۲۴
کتابهای تازه: کودک دبیره. سخن, ص ۷۹۲-۷۹۳, ۱۳۲۴.
۱۳۲۱
جبار باغچه بان, درک و تشخیص خواص عمل در پرورش روح. آموزش و پرورش, ص ٧٥-٧٧, ۱۳۲۱.
۱۳۲۰
کتاب اول ابتدائی. اطلاعات, ص ۳, ۱۳۲۰.
۱۳۱۶
حسین فرخ پارس, مطالعه و تحقیق در کتب ابتدائی وزارت معارف (از اول تا چهارم), ش ادبیات. دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, تهران, ۱۳۱۶.
۱۳۱۴
جبار باغچه بان, دستور تعلیم الفباء. مهر, تهران, ص ۵۱ص, ۱۳۱۴.
۱۳۰۵
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, تدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۵.
۱۲۸۴
حسن رشدیه, ک‍ف‍‍ای‍ه‌ ‌ال‍ت‍‍ع‍ل‍ی‍م. مولف, تهران, ص ١٢٧ ص, ۱۲۸۴.
۱۲۷۳
حسن رشدیه, وطن دلى. حسن رشدیه، دارالفنون مظفریه آدلی نظامیه, تبریز, ص ١١٠ص, ۱۲۷۳.