کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایرانی and پدیدآورنده is فرحناز سرفراز  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
فرحناز سرفراز, پیرزن و آقا موشه. جاویدان, تهران, ص ٣٢ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
فرحناز سرفراز, سه کدو تنبل. بنیاد, تهران, ص ٤١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
فرحناز سرفراز, موش پیر قصه میگه .., مجموعه ای از ٢٣ - داستان بسیار جالب و شیرین و خواندنی. سنائی, تهران, ص ١٩٦ص, ۱۳۵۲.